Crna Gora dobila drugo zaštićeno morsko i obalno područje - Park prirode Katič!

Uoči 30 godina od donošenja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, između brojnih aktivnosti, obilježava ovaj važni jubilej, uspostavljanjem
Parka prirode „Katič“, drugog morskog i obalnog zaštićenog područja u Crnoj Gori.

Područje „Katič“ predlaže se za stavljanje pod zaštitu zbog vrijednosti njegovog biodiverziteta, a posebno onih vrsta i staništa koje su značajne za zaštitu, kao što su staništa zaštićene morske trave murave (Posidonia oceanica). Ova morska trava je mediteranski endem koji u funkcionalnom smislu predstavlja „pluća“ Mediterana, zaštićena je nacionalnim i međunardonim zakonodavstvom i nalazi se na
listi prioritetnih staništa za zaštitu. Takođe se izdvajaju koraligene biocenoze kod ostrva Veliki Katič (Donkova Seka) i u uvali Maljevik (kod rta Krčevac, uvale Vezirovo sidrište i rta Dubovac) i pećine, naročito u uvali Perčin. Studijom zaštite koju je pripremila Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji s Institutom za biologiju mora i drugim ekspertima iz oblasti koje elaborira Studija zaštite utvrđeno je da je ovo područje potrebno proglasiti zaštićenim područjem od nacionalnog značaja pod nazivom Park prirode "Katič".

Ukupna površina Parka prirode "Katič" iznosi 2744,93 ha. Od toga, 276,90ha se nalazi u II zoni zaštite, dok se u III zoni nalazi 2468,29ha, od čega 2291,77ha pripada morskoj, a 176,52ha kopnenoj
cjelini koji u cjelosti, u pogledu svojinsko pravnih odnosa, čine vlasništvo Države Crne Gore.

Režim zaštite II stepena predstavlja aktivnu zaštitu i podrazumijeva moguće intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja stanja zaštićenog područja; kontrolisano korišćenje
prirodnih resursa, bez posljedica na primarne vrijednosti prirodnih staništa, populacija i ekosistema.

Režim zaštite III stepena predstavlja održivo korišćenje i podrazumijeva selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih resursa, koje omogućavaju funkcionalno-ekološko povezivanje i integritet zaštićenog područja. Takođe, određen je i zaštitni pojas zaštićenog područja Park prirode „Katič“ koji nije sastavni dio zaštićenog područja, a formira se u kopnenom dijelu kao priobalni pojas (zona) čija je unutrašnja granica (dublje prema kopnu) udaljena 500m linearno u odnosu na administrativnu granicu zaštićenog područja.

O zaštiti ovog područja se govori dugi niz godina, i posebnu ulogu i doprinos zaštiti ovog područja dale su nacionalne institucije, u prvom redu Institut za biologiju mora i Agencija za zaštitu životne sredine, zatim NVO sektor, među kojima je neizostavno pomenuti NVO „Green Home“ i „MEDCEM“, zatim međunarodne organizacije koje su tokom godina pružile tehničku podršku i obezbijedile prikupljanje podataka od značaja za izradu Studije. Posebno ističemo podršku Kancelarije UN-a za životnu sredinu iz Beča i tekućeg projekta Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore. Uz podršku pomenutog projekta do kraja godine se planira proglašenje i trećeg morskog zaštićenog područja u Crnoj Gori, Stari Ulcinj. U ovom području i njegovoj okolini identifikovani su brojni pritisci, kao što su: otpadne vode, čvrsti otpad, ribolov, uključujući i nelegalni ribolov, sidrenje, pomorski saobraćaj, invazivne vrste, nelegalna gradnja, širenje - izgradnja infrastrukture, turizam, požari napuštanje poljoprivredne djelatnosti i depopulacija područja, pošumljavanje neautohtonim biljnim vrstama.

Parkom prirode "Katič" upravlja Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, shodno Zakonu o zaštiti prirode.

“Proglašavanje prvih morskih zaštićenih područja u Crnoj Gori je od značaja za dalju saradnju na nivou Sredozemlja, imajući u vidu dostupne fondove i podršku za dalje istraživanje morskog biodiverziteta, uspostavljanja najboljih praksi za efikasno upravljanje i kontrolu aktivnosti, obuke i jačanje kapaciteta.
Podsjećamo, Vlada Crne Gore donijela je Odluku o proglašavanju zaštićenog područja Parka prirode „Platamuni“ 22. aprila ove godine i time uspostavila prvo morsko zaštićeno područje u Crnoj Gori.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti