Godišnji izvještaj o radu Suda za prekršaje za 2021.godinu

Sud za prekršaje u Budvi, u prvih 8 mjeseci 2021 godine postupao sa 12 sudija, da bi od 03.08.2021.godine prestankom funkcije ranijoj predsjednici suda funkcionisao sa 11 sudija.

Sud je u toku 2021 godina, imao ukupno u radu 15687 prvostepenih prekršajnih predmeta (PP) i predmeta izvršenja prekršajnih sankcija (IPS), odnosno u prosjeku 1426 predmeta po sudiji. Broj novozaprimljenih predmeta iznosio je 11507, što je na nivou 2020.godine. Od ukupnog broja predmeta riješeno je 11.186 predmeta, ili 71,31 %, što je negdje na nivou 2020.godine. Prosječan mjesečni priliv predmeta po sudiji, iznosio je ukupno 79,91 predmet, a u prosjeku je riješeno 932,17 predmeta. Stopa ažurnosti suda iznosila je neznatno ispod 100%. Ova situacija se opravdava činjenicom da je sud od 03.08.2021.godine postupao sa jednim sudijom manje, te da je veći broj sudija, tako i ostalih službenika koji im asistiraju u radu u toku godine odsustvovao sa posla veći broj dana, najviše zbog poznate situacije sa virusom Covid 19.

Broj neriješenih predmeta iznosio je 4.416. U izvještajnom periodu, kroz 168 odluka u prvostepenom prekršajnom i prvostepenom izvršnom postupku izrečeno je ukupno  3624 dana zatvora (skoro 10 godina zatvrora) i čak 3141 zaštitne mjere. Sud za prekršaje u Budvi je tokom 2021. godine dostavio Zaštitniku imovinsko pravnih interesa na izvršenje  ukupno 264 izvršna predmeta.

U strukturi redovnih predmeta dominirali su predmeti iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (64,77%), Zakona o javnom redu i miru (10%), Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (4,35%), Zakon o sprječavanju korupcije (2,78%), Zakon o porezu na dodatu vrijednost (2,92%), dok na ostale oblasti otpada nešto više od15 %.

Posebna pažnja je u 2021.godini posvećena predmetima iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji su, ukoliko po prirodi stvari nijesu rješavani u hitnom postupku primarno uzimani u rad i rješavani. Od ukupno 442 predmeta iz ove oblasti, sud je riješio ukupno    363 predmeta ili 82,12 %. U završenim predmetima preovlađuju novčane kazne, a nakon njih i kazne zatvora. U najvećem broju okončanih predmeta izricane su odgovarajuće zaštitne mjere. U strukturi neriješeni predmeta, mahom su oni koji su zaprimljeni u posljednjem kvartalu godine u redovnom postupku.

U 2021.godini nastavljen je trend održavanja kvaliteta izrade sudskih odluka. Tako je u žalbenom postupku Viši sud za prekršaje Crne Gore u ukupno 443 riješena predmeta 80% odluka potvrdio, odnosno preinačio, dok je svega 91 odluka ukinuta i vraćena na ponovni postupak.

U 2021.godini broj predmeta u kojima je nastupila zastarjelost vođenja prekršajnog postupka sveden na nivo od 1,28 %, iz čega se da zaključiti da su sudije izuzetno posvećene u obavljanju sudijske funkcije. 

Iako je 2021.godina bila veoma izazovna u pogledu naplate izrečenih novčanih kazni, i u ovom dijelu su ostvareni impozantni rezultati, pa je po ovom osnovu naplaćeno oko 1.3 miliona eura, što je za više od 10% povećanje u odnosu na 2020.godinu. Ova činjenica dobija na značaju kada se uzme u obzir da je sud čak 5 mjeseci postupao sa jednim sudijom manje.

Rezultati rada suda su velikim dijelom ostvareni u ljetnjoj turističkoj sezoni, koja je jedna od rekordnijih. Poseban akcenat treba staviti na izuzetnu posvećenost sudija i službenika koji su u periodu od 01.juna do 31.decembra 2021.godine postupali u predmetima koji ne trpe odlaganja (najveći dio ostvaren u periodu 01.jun -30. septembar), iako u tom periodu nijesu ostvarivali dodatke na zaradu po osnovu obavljene pripravnosti i dežurstva.

Vršilac dužnosti predsjednika suda je u cilju daljeg unaprjeđenja rada suda donio i plan rada suda za 2022.godinu, čiju realizaciju prati u kontinuitetu, kroz redovne i periodične izvještaje, te održavanje kolegijuma u odjeljenjima suda.

Rezultati suda se ostvaruju u izuzetno složenim uslovima. Osim što sud već više od pola godine funkcioniše bez jednog sudije, u sjedištu suda još uvijek nijesu popunjeni nedostajući administrativni kapaciteti. Ova činjenica uslovljava podjelu poslova nedostajuće administracije među postojećim službeničkim kadrom, što u određenoj srazmjeri smanjuje efikasnost postojeće administracije u bazičnim referatima.  Izazovi u radu se manifestuju i zbog činjenice da sudu za njegovo osnovno funkcionisanje nijesu obezbijeđena budžetska sredstva u obimu koji je nužno potreban i u skladu sa zakonom adekvatno planiran. Ipak, uz saradnju sa Sekretarijatom sudskog savjeta, Vrhovnim sudom Crne Gore i Upravom za kadrove već se preduzimaju određene radnje i mjere da se ova problematika riješi, te da sud nesmetano nastavi obavljati svoju aktivnost predviđenu Ustavom i zakonom o sudovima. 

 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti