Inspektori/ke Uprave za inspekcijske poslove izvršili/e 8.128 inspekcijskih nadzora tokom turističke sezone na primorju

Uprava za inspekcijske poslove je u periodu od 4. jula do 28. avgusta sprovodila pojačani inspekcijski nadzor u 6 primorskih opština.

Radna, turistička, zdravstvena, sanitarna i tržišna inspekcija učestvovale su u pojačanom nadzoru pri čemu je oko 80 inspektora radilo na teritoriji Ulcinja, Bara, Budve, Tivta, Kotora i Herceg Novog i izvršilo 8.128 inspekcijskih nadzora.

U izvršenim inspekcijskim pregledima utvrđeno je 4.694 nepravilnosti, donijeto 1.465 rješenja o otklanjanju nepravilnosti, i bilo je 873 ukazivanja što ukazuje na to da su se naši inspektori vodil načelom preventivnosti i u toku pojačanog inspekcijskog nadzora u situacijama gdje je to bilo moguće.

Za počinjene prekršaje izdato je 6.585 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 2.844.628,00 € i podnijeta su 42 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka područnim sudovima za prekršaje.

Cilj rukovodstva je isti kako tokom sezone, tako i u ostalim periodima godine, a to je da se sa inspektorima kojima Uprava raspolaže pokrije što veći teren i da pri tome nema selektivnog pristupa, već se jednoobrazno postupa sa svim subjektima nadzora.

Posebna pažnja u danima iza nas bila je posvećena kontroli poštovanja Zakona o radu u dijelu angažmana maloljetnih lica. U vezi sa tim, inspekcija rada izdala je 168 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 113.700 eura i podnijela dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i to najvećim dijelom zbog rada bez sedmičnog odmora u trajanju od dva uzastopna dana, gdje je izdat 41 prekršajni nalog u iznosu od 42.100 eura, podnijet je jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Osim toga nepravilnosti koje su zatečene ticale su se: rada noću , rada bez pisane saglasnosti roditelja, usvojioca, hranitelja ili staratelja, kao i rada bez nalaza nadležnog zdravstvenog organa kojim se utvrđuje sposobnost maloljetnika za obavljanje poslova za koje zaključuje ugovor o radu. O ovim aktivnostima i rezultatima Uprave obavješten je i Ombudsman koji je u prethodnom periodu takođe apelovao da se obrati pažnja na maloljetna zaposlena lica i njihova prava. Na ovaj način skrenuta je posebna pažnja svim poslodavcima da nema mjesta kršenju Zakona o radu i da je briga o zaposlenim licima naročito onim najmlađim obaveza svih.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti