Javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti za javnu raspravu: Katič zaštićeno područje

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma uputilo je javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Katič”.

Poziv za javnu raspravu koja traje do 20. Juna upućen je  naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, lokalnim zajednicama, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanima i svim zainteresovanim subjektima.

U nacrtu odlike navedeno je da bi se morski akvatorijum i obala na dijelu opštine Budva (katstarske opštine Reževići I, Petrovac i Buljarica II) i opštine Bar (katastarske opštine Sutomore, Mišići i Buljarica I) zaštićenim prirodnim dobrom smatrao zaštićenim područjem od nacionalnog značaja pod nazivom Park prirode "Katič".

Kako je navedeno u razlozima donošenja ove odluke, područje „Katič“ predlaže se za stavljanje pod zaštitu zbog izuzetne vrijednosti biodiverziteta, a posebno onih vrsta i staništa koje su značajne za zaštitu, u prvom redu vrste zaštićene nacionalnim zakonodavstvom, kao i vrste u kategorijama ugroženosti Međunarodne unije za zaštitu prirode, a naročito staništa i vrste koje se štite po osnovu primjene Direktive Evropske unije o staništima.

“Buduće zaštićeno područje „Katič” prepoznato je kao potencijalno zaštićeno područje u nizu ranije donijetih nacionalnih strategija (Nacionalnoj strategiji održivog razvoja, Nacionalnoj Strategiji biodiverziteta sa Akcionim planom, Nacionalnoj strategiji integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore). Takođe, Prostornim planom posebne namjene za Obalno područje Crne Gore (2018) područje „Katič“ je prepoznato za zaštitu kao „potencijalno morsko i obalno zaštićeno područje“, koje se prostire od Skočiđevojke na sjeverozapadu, do Maljevika na jugoistoku, u kome se štite zaštićene i ekološki značajne morske i obalne vrste i staništa. Ovo područje je, zajedno sa područjima Platamuni i Stari Ulcinj, u ovom prostornom planu prepoznato kao prioritetno stavljanje pod zaštitu”, navedeno je u obrazloženju.

Dalje se navodi da je širenje mreže zaštićenih područja, generalno, a naročito stavljanje pod zaštitu tri morska zaštićena područja, posebno  značajno za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kako zbog demonstriranja pravih – ekoloških pravaca rada Vlade i njenih institucija, tako i zbog ispunjenja dijela zahtjeva u okviru Poglavlja 27.

S obzirom na to da je riječ o području koje se nalazi u zoni morskog dobra, postupak stavljanja pod zaštitu ovog zaštićenog područja pokrenulo je u martu 2020. godine  Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma), podnošenjem zahtjeva za izradu Studije zaštite Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine.

Agencija je početkom 2021. godine finalizovala Studiju zaštite za proglašenje zaštićenog područja Park prirode „Katič“, uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), kroz projekat “Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore“.

Nakon izrade Studije zaštite, a shodno odredbama iz člana 32 Zakona o zaštiti prirode urađen je Nacrt odluke o proglašenju ovog zaštićenog područja u kome su sadržani podaci o: prostornim granicama zaštićenog područja sa zonama i režimima zaštite; opisu osnovnih ciljnih vrijednosti područja; načinu zaštite i razvoja zaštićenog područja; radnjama, aktivnostima i djelatnostima koje su zabranjene i koje se mogu vršiti u zaštićenom području; mjerama i uslovima zaštite područja; kartografskom prikazu sa ucrtanim granicama područja; nazivu upravljača, kao i eventualno određenom zaštitnom pojasu izvan zaštićenog područja sa mjerama njegove zaštite.

 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti