Komunalna policija dobija još deset službenika, Ministarstvo se uključuje u rješavanje problema buke

U prostorijama Ministrarstva ekonomskog razvoja i turizma, na poziv ministra  Gorana Đurovića, održan je  sastanak predstavnika Mjesnih zajednica iz Budve, Udruženja ugostelja i hotelijera kao i građana Budve sa Ministrom i njegovim timom.

Tema sastanka je bio problem prekomjerne buke u Budvi i mjere koje se sprovode u pravcu urgentnog rješavanja ovog problema koji građanima Budve onemogućava normalan život u toku ljetnje sezone a turistima uskraćuje miran i komotan odmor koji očekuju.

U uvodnom dijelu sastanka je u ukazano u kojoj mjeri probelem prekomjerne buke negativno utiče na svakonevnicu građana Budve a istovremeno urušava turističku ponudu ove destnacije i svodi turistički proizvod grada na najniži mogući nivo. Ukazano je da na taj način ovaj problem destimulativno djeluje na daljiu razvoj Budve kao turističke destinacije čime tjera ozbiljne investitore, u segmentu investicija u hotele visoke kategorije, obzirom da se postojeći hotelijeri jako teško bore sa brojnim izazovima među kojima prednjači ovim problem sa bukom.

Istaknuto je da je taj problem buke aktuelan na kompletnom Crnogorskom primoriju i da je to postala ozbiljna boljka crnogorskog turizma, na šta ukazuju strukovna udruženja iz gotovo svih primorskih opština.

Naglašen je i veliki problem u vezi zaštite kulturno istorijskog nasleđa Starog grada, kao spomenika kulture, koji bi trebao da bude adekvatno zaštićen važećom zakonskom regulativom. Taj problem nebrige o Starom gradu takođe u konačnom utiče na unižavanje turističke ponude grada u kojoj se turizam poslednjih godina nažalost svodi na jeftin smještaj, brzu uličnu hranu, piće i hranu iz samoposluge, provod uz glasnu muziku sa improvizovanih terasa tokom čitavog dana i sl., dok ozbiljne investicije u turističke, tj. hotelske i restoranske objekte, nažalost trpe.

Prisutni su naglasili da je inicijativa koju sprovode u Budvi povodom rješavanja problema buke u poslednjih 2 mjeseca isklljučiva građanski aktivizam, iniciran nepodnošlljivom situacijom, te da nema nikakve veze sa bilo kojim političkim subjektom ili političkom partijom kako je bilo insinuirano na poslednjem sastanku sa predstavnicima lokalne uprave 25.Jula.

Minstar Đurović je iskazao puno razumijevanje za pobrojana probleme i dao nedvosmislenu podršku u daljem rješavanju postojeće situacije i rješavnju problama sa bukom.

Predstavnici prisutnih Mjesnh zajednica su naglasili da u ovoj inicijativi aktivno učestvuju i druge mjesne zajednice sa područja Budva te da problem nije vezan isključivo za zonu Starog grada već prostor čitavog grada Budve. S tim u vezi predstavnici mjesnih zajednica su ukazali na mjere koje smatraju da mogu dati rezultate već tokom ove sezone i koje su jasno notirane u zaključcima redovnih sastanka sa predstavnicima Komunalan policije i lokalne gradske uprave.
To su:
• Kontrola Rješanja za izvođenje muzičkog programa od strane nadležnih inspekcijskih organa
• Kontrola Elaborata o postavci obaveznih limitatora zvuka i 6-o mjesečnog izvještaja o redovnom servisu limitatora. Ovo je u nadležnost Komunalne policije
• Kontrola rješnja za rad kod svih problematičnih ugostiiteljskih objekata sa provjerom da ali je i u kojoj mjeri terasa sa koje se emituje prekomjerna buka previđenja Programom privremenih lokacija 2019-2023 za Opštinu Budva.
• Insistiranej kod organa lokalne uprave de se provede u djelo Odluka iz 2019. godine, a koja je direktno vezana za Zakon o šatiti od buuke u životnoj srtedini, kojom se zona MZ Stari Grad proglašava tihom zonom u aglometraciji.
• Urgentna nabavka određenog broja fonometara za mjerenje buke i aktivniji rad Komunalne plicije koja bi uz pomoć tih mjerača u periodu 22-01h uvela bolj monitoring situacije na problematičnim mjestima u gradu a time i efikasniju primjenu zakona.
• Urgencija kod predstavnika Vlade CG u Odboru povjerenika Opštine Budva da se ova tema i problem buke hitno stavi na dnevni red i naloži lokalnoj upravi sproveđenje svih mjera za njeno rješavanje.

Ministar Đurović je kazao da će ugrirati kod Ministarstva Finanisja da se odobri zapošljavanje dodatniih 10-15 komunalnih policajzca za koje je Predsjednik opštine Budva kazao da su obučeni za rada ali da zbogh dosustva odobrenja sa nivoa državne uprave Opština Budva nema mogućnost da ih zangažuje.

Pored sprovođenja interventnih mjera Kojima treba da se što više popravi situacija u toku tekuće turističke sezone najavljeno je i donošenje nove regulative kojom će ovaj problem buke dodatno biti normiran čime bi se stvorile još kvalitetnije pretpostavke za budući period kako bi se turizam u cjelosti podigao na veći nivo. Predstavnici udruženja ugostitelja i hotelijera, ka oi predstavnici mjesnih zajednica su iskazali interesovanaje da aktivno učestvuju u pripremi te nove zakonske regulative.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti