Komunalna policija kaznila gradjevinare sa 4000 (FOTO)

Komunalna policija i inspekcija izrekla je novčane kazne u ukupnom iznosu od 4.000 eura gradjevinskim  kompanijama koje grade zgrade u Bečićima.

“ U okviru redovne kontrole,po prijavi gradjana MZ Becici, Kojunalna policija i inspekcija izvršila je  je inspekcijski nadzor u neposrednoj blizini Bečićkog potoka, gdje se izvode radovi na dva gradjavinska objekta,investitora Eurozokx,Home invest (oba sa sjedištwm  u Danilovgradu) I doo Priap LTD iz Budve”, navode u ovoj opštinskoj službi
Za utvrdjene nepravilnosti sa aspekta komunalnog reda - Prekopavanje javne povrsine bez odobrenja nadležnog  organa-doo Priap LTD Budva novčano kaznjeno sa 1500 eura , dok je odgovorno lice u pravnom licu kažnjeno  sa 500e
Zbog nepravilnosti odlaganja kamenog I zemljanog nanosa u korito atmosverskog potoka isto pravno lice Priam LTD kažnjeno je novčano 1500 eura ,dok je odgovorno lice u pravnom licu kaznjeno sa 500 eura.
“Zapisnicki je odredjen rok od dva dana da se navedene nepravilnosti otklone.Ukupan iznos novcanih kazni je 4000 eura”, saopšteno je iz Komunalne policije i inspekcije.