Nacionalna turistička organizacija Crne Gore održala online radionicu na temu „BEST MED model održivog puta i kulturnih ruta i indikatori u turizmu“

U okviru međunarodnog Interreg MED projekta „BEST MED - Više od evropskog održivog turizma“ u MED području, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore održala je 6. i 10. maja tekuće godine dvodnevnu online radionicu „BEST MED model održivog puta i kulturnih ruta i indikatori u turizmu“, namijenjenu turističkim akterima uključenim u koncipiranje, diversifikaciju i promociju različitih aspekata, doživljaja i integralne ponude kulturnih ruta Crne Gore uz poštovanje principa održivog razvoja turizma.

Radionicama su prisustvovali relevantni lokalni turistički akteri čije je djelovanje ključno za uspostavljanje, održivo funkcionisanje i upravljanje kulturnim i turističkim stazama, a koji su posredno ili neposredno povezani sa područjem „Illyricum Trail“, kulturnom stazom koja baštini, valorizuje i promoviše tragove antičke civilizacije u Crnoj Gori. Kulturna staza „Illyricum Trail“ pripada transregionalnoj kulturnoj ruti „Put rimskih careva i dunavski put vina“ kojom upravlja Dunavski centar za kompetenciju čiji je zadatak promocija održivog razvoja turizma u regionu i jačanje ekonomskog razvoja zajednica.

Predavači na radionicama bili su eminentni stručnjaci iz ove oblasti, doktoranti Aleksandra Petronijević i Srna Sudar, a pored Nacionalne turističke organizacije Crne Gore na radionicama  su učestvovali i JU Muzeji i galerije Podgorice i lokalne turističke organizacije: TO Podgorica, TO Cetinje, TO Kotor, To Budva, TO Andrijevica i TO Ulcinj.

Tokom radionice predstavljen je MED model za održivu kulturnu rutu, koji podržava intersektorski i intrasektorski proces planiranja održivog razvoja turizma analiziranog pilot područja „Illyricum Trail“. Pomenuti model pruža set alata koji olakšavaju menadžmentu kulturnih ruta, nacionalnim kreatorima politike, turističkim organizacijama i ostalim relevantnim akterima planiranje budućih neophodnih aktivnosti kojima će se unaprijediti aktuelni nivo održivosti pilot područja, što će ujedno omogućiti dobijanje i razmjenu podataka, zajedničku procjenu nivoa održivosti turizma, kao i zajedničko koncipiranje liste relevantnih turističkih indikatora koji će biti korišćeni tokom budućeg integrisanog procesa planiranja održivog razvoja turizma „Illyricum staze“ u Crnoj Gori.

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore realizuje „BEST MED“ projekat od novembra 2019. godine u saradnji sa 10 projektnih partnera iz 8 zemalja koje pripadaju mediteranskom programskom području. Glavni cilj Interreg MED „BEST MED“ projekta je jačanje transnacionalne saradnje kako bi se zajedničkim snagama prevazišli izazovi koje vežemo za: održiv razvoj turizma, ublažavanje sezonalnosti turizma, upravljanje turističkim tokovima tokom vrhunca sezone, racionalno korišćenje i zaštitu prirodnih i kulturnih resursa kao i održiv ekonomski, ekološki i društveno-kulturni razvoj destinacije.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti