Održan II sastanak UNWTO Odbora za izradu međunarodnog kodeksa za zaštitu turista

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma juče su prisustvovali II online sastanku Odbora za izradu međunarodnog kodeksa za zaštitu turista, u koordinaciji Svjetske turističke organizacije
(UNWTO).

Kako je pandemija COVID−19 u potpunosti promijenila svjetsku realnost, pa i u sektoru turizma i putovanja, tako se stvorila potreba za definisanjem zajedničkih principa i standarda, uslovljenih
povećanim zahtjevima turista, i to ne samo i isključivo zdravstvenih. U krajnjem je cilj povećanje stepena pravne zaštite turista odnosno potrošača.

Na sastanku je bilo riječi o pravcima u izradi Preporuka za pomoć međunarodnim turistima u urgentnim situacijama.

Značaj izrade ovog dokumenta potvrđuje poziv za učešće izuzetno važnim subjektima za sektor turizma, koji su uključeni u rad Odbora u svojstvu tzv. posmatrača, a koji su se saglasili da je zbog nastalih
okolonosti evidentna potreba da se pripremi jedinstven dokument o zaštiti turista. U grupi posmatrača koji su dali podršku radu Odbora su predstavnici sljedećih institucija i organizacija: DG Grow i DG
Justice iz Evropske Komisije, ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog vazduhopolovstva), ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju), UNCTAD (Konferencija UN o trgovini i razvoju), ECTAA (Evropska asocijacija turističkih agenata i turoperatora), EGFATT (Asocijacija evropskih garantnih fondova za putovanja i turizam), HOTREC (krovna organizacija hotela, restorana, kafića i sl subjekata u Evropi), IATA (Međunarodna organizacija za vazdušni saobraćaj), IFTTA (Međunarodni forum zagovornika putovanja i turizma), IH&RA (Međunarodna asocijacija hotela i restorana), ISTO (Međunarodna organizacija za socijalni turizam).

Sekretarijat UNWTO je predložio i tri eksperta koji će na volonterskoj osnovi raditi na ovom dokumentu, a koji su ukratko ukazali na ključne elemente koje oni smatraju posebno važnim u izradi ovog
Kodeksa. Oni su ukazali na neophodnost dijeljenja ideja i zajedničke pripreme ključnih principa, kao i potrebu kasnije implementacije u zakonodavne okvire.

Na sastanku su izabrani predsjedavajući i potpredsjedavajuci radom Odbora, Brazil i Grčka. Predstavljen je i raspored aktivnosti u radu Odbora za predstojeći period, a III sastanak Odbora biće održan 17.
decembra.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti