Održan sastanak predstavnika UIP i Unije poslodavaca. Akcenat na primjeni odredbi programa Evropa sad

Na predlog Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) održan je sastanak u prostorijama Uprave za inspekcijske poslove (UIP), na kojem je bilo riječi o primjeni odredbi programa Evrope sad, suzbijanju obavljanja nelegalnih djelatnosti odnosno sive ekonomije, Zakonu o inspekcijskom nadzoru, kao i o problemima ugostitelja u kontekstu dužeg perioda neobavljanja djelatnosti usljed epidemioloških mjera koje su u prethodnom periodu bile na snazi.

Sastanku su prisustvovali direktor UIP-a mr Ilir Harasani i saradnici (pomoćnice direktora Ana Vujošević i Rada Marković, glavna tržišna inspektorka Marina Radulović) i predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović i saradnici (generalna sekretarka Suzana Radulović, potpredsjednik Slobodan Mikavica, član UO UPCG Nenad Draškovic, savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog Filip Lazović), kao i predsjednik Udruženja ugostitelja Glavnog grada Podgorice Momo Sladaković.

Tokom sastanka, predstavnici UPCG su istakli da su, i pored iskazanog opredjeljenja i namjere poslodavaca da svoje poslovanje u potpunosti usklade sa zakonskim mjerama predviđenim programom Evropa sad, uočeni određeni problemi koji, potencijalno, mogu uticati na efikasnost u primjeni istih. Naime, dostupne informacije ukazuju na to da jedan dio privrednika neće biti u mogućnosti da finansijski izdrži teret novih obaveza, zbog čega će biti prinuđeni na poteze koji, u krajnjem, mogu dovesti i do redukcije broja zaposlenih.

Kako je Upravi za inspekcijske poslove svaka prijava koja se tiče kršenja zakonskih mjera predviđenih programom Evropa sad mapirana kao priotitetna, predstavnici UIP-a su najavili da će u narednom periodu inspektori rada pomno pratiti situaciju na terenu, dok će se inspektorima iz drugih inspekcija, po potrebi, davati ovlašćenja kako bi što efikasnije vršili kontrole i obezbijedili primjenu pomenutog programa, a time i bili na usluzi poslodavcima za sve informacije o obavezama koje treba da ispune. Da je uspješno sprovođenje programa važno za UIP govori i to što zaposleni u Call centru UIP-a rade u dvije smjene, a sve u cilju obezbjeđenja konstantne dostupnosti za bilo koju vrstu prijave kršenja mjera.

Istovremeno, predstavnici UIP-a su saopštili da raduje podatak da je do sada, prema podacima Uprave prihoda i carina, od 200.000 zaposlenih lica za samo 123 lica promijenjeno radno vrijeme sa punog na nepuno.

Na sastanku se govorilo o nelojalnoj konkurenciji na tržištu roba i usluga, naročito u dijelu koji se odnosi na trgovinu posredstvom društvenih mreža i obavljanje ostalih privrednih djelatnosti online putem, što je od strane UIP-a i Unije poslodavaca prepoznato kao problem koji zahtijeva posebnu pažnju. Kako je saopšteno, UIP je uputila predlog da se kroz izmjene Zakona o inspekcijskom nadzoru omogući inspekcijska kontrola u privatnim prostorima kada se posumnja da se u istima vrši nelegalno obavljanje djelatnosti, dok će do tada inspektori UIP-a učiniti sve što je u domenu njihovih sadašnjih ovlašćenja kako bi stali na put ovom obliku sive ekonomije.

Najavljeno je i da su u narednom periodu predviđeni sastanci sa Upravom policije, odnosno sektorom koji je zadužen za kontrolu sajber kriminala, kako bi zajedničkim aktivnostima došli do adekvatnog rješenja za suzbijanje ovakvih vršenja nelegalnih djelatnosti i, konačno, doprinijeli sprečavanju pojave nelojalne konkurencije na 'online' tržištu.

Od strane Udruženja ugostitelja upućene su zamjerke na politiku donošenja epidemioloških mjera kojom je ugostiteljskim objektima dugo bio obustavljen rad, te su iste ocijenili kao diskriminatorne u odnosu na druge djelatnosti. Tom prilikom naglašeno je da UIP nije bila uključena u proces donošenje mjera, već isključivo u njihovo sprovođenje, tako da inspekcije mogu djelovati isključivo po zakonom datim nadležnostima i ovlašćenjima, vodeći se principom preventivnog djelovanja gdje i kada god je to moguće.

Unija poslodavaca je pohvalila rad aktuelnog menadžmenta UIP, koja je pokazala najviše sluha za probleme privrednika i nerijetko bila na raspolaganju za zajedničko rješavanje problema i učešće u kreiranju što kvalitetnijeg poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, te je ovakva vrsta saradnje institucija realizovana na obostrano zadovoljstvo.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti