Održana Evropska konvencija za turizam

Evropska konvencija za turizam održana je u ponedjeljak.Cilj ove Konvencije je otpočinjanje dijaloga o oporavku turizma kao jednog od najpogođenijih sektora u EU usljed pojave pandemije COVID 19, kao i o zajedničkoj viziji i ciljevima za turizam sjutrašnjice, a u susret izradi Evropske agende za turizam 2050. godine.

U okviru ove Konvencije, a kao njen prvi dio, realizovane su tri on-line tematske radionice o kojima se govorilo i na plenarnoj sesiji, i to:
1. Sigurno i nesmetano turističko iskustvo
2. Zeleniji odmori
3. Turizam zasnovan na podacima

Domaćin plenarne sesije Konvencije za turizam bio je komesar EU za unutrašnje tržište,Tijeri Breton. U svom uvodnom izlaganju komesar Breton je rekao da se turizam koji doprinosi direktno i indirektno 10% BDP u EU, a između 10% i 25% BDP u čak 12 država članica EU, te generiše oko 25 miliona radnih mjesta, nalazi u nezavidnom položaju. Prema podacima za februar−jun 2020. godine, sektor usluga u turizmu u EU bilježi pad od 75%. G-din Breton je istakao neophodnost da članice EU ohrabre i povrate povjerenje kako biznisa tako i turista, te da se moraju spasiti biznisi koji se suočavaju sa problemom likvidnosti i zaštititi radna mjesta. Takođe je istakao da se mora raditi aktivnije u pravcu održivije, pametne i digitalne budućnosti. Iznad svega, zaključio je komesar Breton, stoji neophodnost vođenja konstruktivnijeg dijaloga o budućnosti turizma.

Debata u okviru plenarne sesije je dala osvrt na 3 ključne teme:
1. Evropski turistički ekosistem sjutrašnjice,
2. Ulaganje u budućnost turizma,
3. Održivi oporavak i Evropska agenda za turizam 2050. godine

Učesnici plenarne sesije su se saglasili da turizam mora biti u središtu agende EU jer je evidentno koliki je njegov značaj. S tim u vezi, ovaj trenutak su označili i kao prekretnicu da se turizam ponovo
izgradi, te u prvi plan stavili nekoliko prioriteta – održivost, digitalizaciju, diverzifikaciju i nova, nezaboravna iskustva u turizmu, održivu valorizaciju istorije, kulture i prirodnih dobara, kao i unaprjeđenje vještina neophodnih u sektoru.

Riječi koje su se mogle najčešće čuti tokom konvencije su kooperacija, kolaboracija i partnerstvo, što upućuje na stav da je na nivou EU potrebna efikasnija saradnja, pogotovo između javnog i
privatnog sektora, uz nezaobilaznu ulogu EU u koordinaciji procesa.Učesnici su posvetili pažnju i potrebi da se sredstva iz fondova koja su na raspolaganju iskoriste u realizaciji važnih infrastrukturnih
projekata, te da se moraju podržati srednja i mala preduzeća koja čine oko 90% ovog sektora.Po ko zna koji put je potvrđeno da je neophodno udaljiti se od mainstream lokaliteta, a rast obima prometa, to jeste, masovni turizam zamijeniti povećanjem vrijednosti i kvaliteta u turizmu.

Ovaj virtuelni događaj su pratili predstavnici institucija EU, nacionalnih i regionalnih javnih vlasti EU, evropskih sektorskih udruženja i industrije turizma i putovanja, međunarodnih organizacija,
akademika, nevladinih organizacija i drugih relevantnih aktera. Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma su pratili ovu Konvenciju u svojstvu predstavnika države kandidata za ulazak u EU.
S obzirom da je u toku kreiranje finansijskog programa za period 2021−2027 godina, potrebno je uvrstiti prioritete u turizmu u ovaj okvir.

Opšti zaključak višečasovne Konvencije je da ukoliko se radi udruženim snagama u istom smjeru, moguće je izaći iz krize, te da turizam ima moć da bude ne problem, već rješenje krize. Kako je rekao
komesar Breton, u samom uvodu "znamo gdje treba da stignemo, no pitanje je kako", a to upravo treba biti predviđeno Evropskom agendom za turizam 2050. godine.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti