Opština Budva: održan hitan sastanak

Dana 15.03.2020. godine održan je hitni sastanak Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Opštine Budva imajući u vidu potencijalnu ugroženost Crne Gore od pojave i širenja koronavirusa.

Na sastanku su usvojeni sledeći zaključci :

1. Opština Budva je obezbijedila potrebnu količinu dozatora kao i tečnosti za dezinfekciju, koje će u ponedeljak 16.03.2020. godine biti podijeljene javnim ustanovama, školama i vrtićima. Opština Budva će dok traju preventivne mjere vršiti redovnu nabavku i dopunu sredstava za dezinfekciju.

2. Mole se svi građani Budve da sve informacije u vezi sumnje na moguću infekciju koronavirusom mogu dobiti na broj 069 303 367 svakog dana od 07 do 21 časa. Potrebne informacije će davati dežurni doktor. Važno je da građani u tim slučajevima ne dolaze u DZ Budva, već da isključivo postupaju po uputima koje će dobiti od nadležnih iz DZ Budva.

3. Služba zaštite i spašavanja Opštine Budva u punom kapacitetu stavlja se na raspolaganje svim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Opštine Budva, kao i građanima koji putem besplatnog poziva na broj 123 mogu kontaktirati ovu službu.

4. Pozivaju se građani Budve, da u cilju izbjegavanja većih gužvi u zatvorenim prostorima u narednih 15 dana se uzdržavaju od dolaska u prostorije lokalne samouprave i javnih ustanova, osim u hitnim sličajevima i zahtjevima koji ne trpe odlaganje. Daje se preporuka građanima da u što većoj mjeri pristupe elektronskom podnošenju zahtjeva i informisanju o predmetima koji su u toku telefonskim putem.

5. Tokom trajanja privremene mjere donijete na prijedlog Instituta za javno zdravlje CG i preporuka Vlade CG, jednom od roditelja /staratelja/hranitelja/usvojitelja ili samohranom roditelju koji je zaposlen u lokalnoj samoupravi, javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština Budva, a čije djete nije starije od 11 godina života, obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa posla, uz posebno odobrenje rukovodioca ili starješine organa gdje je zaposlen, uz obavezno dostavljanje potvrde o zaposlenju bračnog ili vanbračnog druga, ukoliko žive u zajednici. Takođe se pozivaju svi poslodavci koji posluju na teritoriji Opštine Budva, da u skladu sa preporukama Vlade Crne Gore i Instituta za javno zdravlje omoguće svojim zaposlenim pravo na plaćeno odsustvo sa posla.

6. Potrebno je pridržavati se svih naloženih/donijetih privremenih mjera protiv širenja koronavirusa iz Naredbe Vlade, od petka 13.03.2020. godine.

7. Tim za zaštitu i spašavanje Opštine Budva i lokalna uprava u cjelini će i dalje konstantno pratiti situaciju i saopštenja nadležnih državnih organa i preduzimati sve mjere predviđene Zakonom o zaštiti i spašavanju u cilju bolje spremnosti i sprečavanja širenja rizika i posljedica rizika.

8. Svi rukovodioci subjekata zaštite i spašavanja trebaju povratno informisati rukovodioca i zamjenika rukovodioca Tima za zaštitu i spašavanje što su preduzeli u skladu sa Zaključcima sa sastanka Tima od 02.03.2020. godine. Rukovodilac, zamjenik rukovodioca i svi ostali članovi Tima za zaštitu i spašavanje Opštine Budva trebaju i dalje biti u stalnoj komunikaciji, razmijenjivati bitne i raspoložive podatke i ostvarivati koordinaciju između organa/ustanova/institucija na lokalnom i državnom nivou.

9. Preko lokalnih medija (TV Budva i Radio Budva) će se objavljivati redovna i blagovremena saopštenja.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti