Pećina Jazbina: tajanstveni kraški fenomen

Vlado Đ. Duletić:   

Moj rođak (brat od ujaka) Mirko Ivanović je jedan od onih naših sugrađana koji je svakodnevno posvećen punoj afirmaciji, zaštiti i promociji prirodnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa svog rodnog sela Ivanovići. Na tim poslovima on je gotovo neumoran. Tako, iz dana u dan, iz godine u godinu, Mirko tiho i nenametljivo osmišljava i realizuje atraktivne i vrijedne poduhvate od posebnog društvenog i turističkog značaja (Velja maslina, Toljendolski maslinjak, dislokacija starog gumna, prezentacija starog mlina za meljavu maslina, otkrivanje prelijepih vidika na Bečićku plažu i morsku pučinu i dr.). Mirkovi brojni radni angažmani rađaju se iz njegove neraskidive vezanosti za zavičaj i rodnu grudu, kao i iz duboke emocije koju ovaj neumorni pregalac nosi u sebi. 

1._Pogled_na_Jazbinu_iz_sela_Ivanovići.jpg

 

Proteklih dana priredio nam je još jedno prijatno iznenađenje - temeljno je raskosio i osposobio vrletnu stazu za bezbjedni prilaz pećini Jazbina, koja se nalazi na strmim padinama obližnjeg brda Tršljikovica. To je bio razlog što sam u nedjelju 22. decembra tekuće godine, sa Mirkom Ivanovićem, posjetio ovaj tajanstveni speleološki objekat, o kome sam - usput - sačinio nekoliko fotosa.

Kao prirodna podzemna šupljina u kršu (čije su dimenzije 18,5 metara u horizontalnoj dužini, oko 2,5 metara u širini i oko 2,5 metara u visini), Jazbina predstavlja jedinstveni kraški fenomen na budvanskom primorju. U tom pogledu ona upotpunjava veoma široki spektar turističkih izazova sela Ivanovići, koji čini kvalitetnu osnovu za razvoj ruralnog turizma. Kao što je poznato, taj specifični vid turizma se nalazi u tijesnoj vezi sa konceptom održivog turističkog razvitka u  našoj opštini.

            U implementaciji strategije razvoja ruralnog turizma u budvanskom zaleđu, pored Jazbine, moramo - u smislu inteziviranja budućih turističkih kretanja - prezentirati i afirmisati i druge zanimljive speleološke objekte koji se nalaze na teritoriji budvanske opštine, kao što su pećine Vilina spila (iznad Petrovca), Vilina pećina (iznad sela Podostrog), Međednica (u podnožju brda Đurđevac, iznad sela Donji Pobori), Velja spila (zapadno od sela Gornji Pobori), jama na brdu Košljun (koja je - nažalost - još sedamdesetih godina prošlog vijeka zatrpana odlaganjem čvrstog otpada) i dr.           

6._na_ulazu_u_pećinu.jpg

U cilju efikasne turističke valorizacije ovih i drugih geomorfoloških fenomena (stalni izvori, vodotoci i sl.), kao i ruralnog graditeljskog nasljeđa, potrebno je sačiniti njihov precizan katastar, koji treba unijeti u turističke mape (konvencionalne i elektronske). Prilikom pješačenja i planinarenja, zastupane mape mogu potencijalnim turistima da posluže za lakše i bezbjednije snalaženje u prirodi. Sve to - razumije se - treba da doprinese povećanju atraktivnosti i privlačnosti budvanske turističke destinacije u odnosu na moguću konkurenciju.   

2._Šavnički_potok_na_putu_za_pećinu.jpg

Šavnički potok na putu za pećinu

3._Pećina_Jazbina.jpg

Pogled na Jazbinu

6._Pogled_na_Budvansku_rivijeru.jpg

Pogled na Budvansku rivijeru

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti