Poziv za učešće na javni poziv za ustupanje na korišćenje privremenih objekata na obalama rijeke Bojane

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u okviru redovnih aktivnosti realizuje postupke  koji podrazumijevaju davanje u zakup privremenih lokacija u zoni morskog dobra.

Postupak davanja u zakup/na korišćenje sprovodi se saglasno Zakonu o morskom dobru i Zakonu o državnoj imovini, te Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini.
Program privremenih objekata u zoni morskog dobra, kojim su utvrđene lokacije i privremeni objekti koji se postavljaju u zoni morskog dobra, usvojilo je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i važi za period 2019-2023.godine.
Tenderski postupak, u smislu navedenih propisa, obuhvata i obaveznu saglasnost Vlade CG koja se daje na osnovu Zakona o državnoj imovini na Odluke o objavljivanju javnog poziva i javne pozive kojima su precizirani uslovi javnog poziva, početna cijena zakupa, rokovi i drugo.
Shodno prethodno navedenom, Javno preduzeće je dana 08.07.2022.godine objavilo Javni poziv broj: 0207-2428/1 za  ustupanje na korišćenje privremenih objekata, tipa vikend kuća i ribarskih kuća, na obalama rijeke  Bojane, koje su slobodne za ustupanje putem Javnog poziva (odnosno za privremene lokacije za koje ne postoji važeći Ugovor o korišćenju morskog dobra), u površinama koje su predviđene važećim Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023.godine.
Prigovori po objavljenom javnom pozivu koji se odnose na površine privremenih objekata nisu prihvatljivi iz razloga što su iste definisane važećim Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023.godine.
Javno preduzeće ističe da je predmet Javnog poziva broj: 0207-2428/1 zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata u državnoj svojini i poziva sva zainteresovana domaća ili strana fizička lica, privredna društva, pravna lica ili preduzetnike koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva da učestvuju na istom.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti