Prelević pisao Komenoviću: Odluka o zabrani gradnje tokom sezone je nezakonita

Opštinska odluka o zabrani gradnje tokom ljetnje turističke sezone je nezakonita, zbog čega investitori trpe ogromnu štetu. To je u otvorenom pismu, u koje su “Vijesti” imale uvid, predsjedniku Opštine Tivat Željku Komnenoviću naveo advokat Dragan Prelević koji je zastupnik više kompanija čija je investiciona aktivnost suspendovana zabranom izvođenja građevinskih radova u periodu od 1. juna do 15. septembra.

Istovjetna pisma će biti dostavljena i na adrese ostalih primorskih opština, koje primjenom odluka o zabrani gradnje tokom ljetnje sezone, kako on kaže, diskriminišu investitore.

Pravo na izgradnju objekata je zagarantovano zakonom koji je viši pravni akt od opštinske odluke. Dosadašnja praksa je na žalost predstavljala obično pravno nasilje i nanijeta je nenadoknadiva šteta svima koji su svake godine po tri i po mjeseca bili spriječeni da grade”, kazao je Prelević.

Prelević je za Vijesti kazao da e će investitori biti prinuđeni da pokrenu odgovarajuće postupke za naknadu stvarne štete i izmakle dobiti.

On tvrdi da investitori imaju stečeno pravo građenja u skladu sa čl. 26 st. 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koji propisuje da se pravo građenja stiče na osnovu prijave građenja i dokumentacije iz čl. 91 Zakona.

Prelević naglašava da je odluka Opštine Tivat nezakonita jer je ista donijeta suprotno propisima važećim u oblasti građenja i bez zakonskog osnova.

Predmetni Zakon ne poznaje zabranu gradnje u određenom vremenskom periodu u toku godine”, navodi Prelević.

Prelević ističe da, sa druge strane, na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji objekata, komunalni inspektor može da preduzima mjere u domenu zabrane gradnje, ali samo za privremene i pomoćne objekte i za iste može izreći zabranu samo u slučaju postavljanja privremenog i pomoćnog objekata bez prijave građenja i zakonom propisane dokumentacije.

“Što, takođe, potvrđuje da Opština nema nadležnosti u pogledu zabrane građenja objekata koje reguliše Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata niti je zabrana građevinskih radova u toku turističke sezone predviđena Zakonom o planiranju i izgradnji objekata”, objašnjava Prelević.

Prelević ističe da se, shodno svemu što je naveo i analizom pravnih propisa u ovoj oblasti, zaključuje da lokalna samouprava nema zakonski osnov za propisivanje i uvođenje zabrane izvođenja građevinskih radova u toku turističke sezone, ni shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi, Zakonu o komunalnim djelatnostima, kao ni Zakonu o planiranju i izgradnji objekata.

“Imajući u vidu navedeno, a pošto sam siguran da Opština Tivat ne želi namjerno da nanese štetu bilo kome, do donošenja zakonitog i ustavnog propisa, upućujem da bez odlaganja ukinete ovu nezakonitu Odluku. Svrha ovog pisma je da Vas upoznamo sa zakonskim propisima i Vašim nezakonitim djelovanjem na osnovu nezakonitog propisa, te da bez odlaganja uputite na provjeru i dalju proceduru predmetnu Odluku”, naveo je Prelević i pismo dostavio Miljanu Markoviću, predsjedniku Skupštine Opštine Tivat, Krstu Pejoviću, načelniku Komunalne policije, Milici Manojlović, sekretarki Sekretarijata za uređenje prostora, i Vladu Brguljanu, sekretaru Sekretarijata za investicije.

U Budvi zabrana četiri i po mjeseca godišnje

Pismo advokatske kancelarije Prelević biće dostavljeno i rukovodstvu Opštine Budva, koja je odlukom o Komunalnom redu propisala čak četvoroipomjesečnu zabranu izvođenja građevinskih radova.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti