Prijavljivanje za 93. nagradu Oskar u kategoriji za najbolji međunarodni film (International Feature Film Award) za 2020. godinu

Ministarstvo kulture upućuje poziv domaćim filmskim producentima da do 1. novembra 2020. godine prijave film (igrani, dokumentarni, animirani - preko 40 minuta) za izbor crnogorskog kandidata za 93. nagradu Američke akademije filmske umjetnosti i nauke – Oskar u kategoriji za najbolji međunarodni film (International Feature Film Award) za 2020. godinu
 
Pravo učešća imaju registrovani crnogorski filmski producenti, pod uslovom da je:
 
- film prvo javno prikazan u Crnoj Gori u periodu između 1. oktobra 2019. i 31. decembra 2020. godine, kao i da je prvi put javno prikazan u domaćem komercijalnom bioskopu (zarad profita producenta i prikazivača) sedam dana u kontinuitetu. Film koji u bilo kojoj verziji bude imao javno prikazivanje ili distribuciju u nebioskopskom kontekstu, prije prvog bioskopskog prikazivanja, neće biti prihvatljiv za učešće;
 
- tokom prikazivanja film reklamiran i medijski eksploatisan na uobičajen način;
 
- film snimljen na crnogorskom ili nekom od jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori;
 
- producent u potpunosti podmirio sve finansijske obaveze prema autorima, ekipi i glumcima (honorari, porezi, doprinosi, itd), što se odnosi i na regulisanje autorskih prava za korišćenje muzike, inserata, …
 
Pored dokaza da film ispunjava prethodno navedene kriterijume, producent je dužan da dostavi i:
 
- izjavu da film ispunjava uslove i tehničke karakteristike propisane Specijalnim pravilima Američke akademije za 93. nagradu i Pravilima Ministarstva kulture;
 
- kompletan popis imena članova filmske i glumačke ekipe s podacima o njihovom državljanstvu ili mjestu stalnog prebivališta;
 
- kratki sinopsis filma na crnogorskom jeziku;
 
- biografiju, filmografiju i fotografiju reditelja;
 
- tri do pet reprezentativnih fotografija filma;
 
- bioskopski plakat filma;
 
- originalne članke iz novina i magazina kojima se reklamiralo prvo javno prikazivanje filma u komercijalnom bioskopu sedam dana u kontinuitetu;
 
- kontakt-podatke producenta.
 
Kompletna dokumentacija podnosi se do naznačenog datuma neposredno Arhivu Ministarstva kulture ili poštom na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa 83, 81250 Cetinje – s naznakom: Selekcionoj komisiji za nagradu Oskar.
 
Producent je dužan da u okviru aplikacionog paketa dostavi odgovarajuću kopiju prijavljenog filma ili link za gledanje na online platformi.
 
Napomena:
 
Na javni poziv može da se prijavi i film koji je zbog pandemije korona virusa i prethodne obustave rada bioskopa u Crnoj Gori bio prikazan putem uglednog servisa za komercijalnu striming distribuciju ili putem VOD platforme (sadržaj na zahtjev), pod uslovom da producent obezbijedi:
 
- Dokumentaciju (originale i prevod na engleski jezik) o datumima zatvaranja bioskopa shodno odluci nadležnog vladinog tijela, kao i ugovor o prethodno planiranom komercijalnom bioskopskom prikazivanju i striming distribuciji ili prikazivanju putem VOD platfome;
- Dostupnost filma na bezbjednoj veb-stranici za članove Akademije (u projekcionoj Sali Akademije), u roku od 60 dana nakon što Selekciona komisija odluči o kandidatu;
- Ispunjavanje svih ostalih uslova prihvatljivosti za prijavljivanje u okviru ove kategorije.
Više detalja dostupno je u uvodnom poglavlju Specijalnih pravila za 93. nagradu.
O izboru crnogorskog kandidata odlučivaće Selekciona komisija na osnovu Specijalnih pravila za 93. nagradu Američke akademije i Pravila Ministarstva kulture.
 
Ako se producent ne bude pridržavao odredbi konkursa, Specijalnih pravila Akedemije i Pravila Ministarstva biće diskvalifikovan.
 
Rezultati konkursa biće javno objavljeni, pri čemu svaka država za ovu nagradu može kandidovati samo jedan film.
 
Ukoliko određeni film bude odabran kao crnogorski kandidat, producent tog filma je u obavezi da cjelokupni aplikacioni materijal iz poglavlja C, tačka 4 Specijalnih pravila Akademije samostalno i o svojem trošku dostavi Američkoj akademiji do utorka, 1. decembra 2020. godine u 17 sati po lokalnom vremenu u Los Anđelesu.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti