Program za privlačenje digitalnih nomada u Crnoj Gori

Vlada Crne Gore je, na predlog Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, usvojila Program za privlačenje digitalnih nomada u Crnoj Gori do 2025. godine sa Akcionim planom za 2022. godinu kojim se namjerava povećati broj digitalnih nomada koji borave u Crnoj Gori, ali i prepoznatljivost Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije za njihov boravak.

„Kroz izradu programa za privlačenje digitalnih nomada, a u saradnji sa resornim ministarstvima, prepoznato je da su neophodne određene normativne izmjene i dopune, u dijelu regulisanja statusa digitalnih nomada, odobravanja njihovog boravka u Crnoj Gori, ali i definisanja poreskih olakšica za tu kategoriju stranih rezidenata. Cilj nam je da Crna Gora bude prepoznata kao globalno privlačna destinacija za digitalne nomade, zbog čega smo kroz program i budžet za 2022. godinu planirali realizaciju kampanje “Crna Gora - destinacija za digitalne nomade”, ali i kreiranje web platforme koja će postati centralno mjesto za sve informacije i digitalnu interakciju nomada sa našom zemljom”, saopštila je Tamara Srzentić, ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija.

Kako navodi Srzentić, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, identifikovane su neophodne izmjene Zakona o strancima i pratećih pravilnika, u dijelu prepoznavanja kategorije digitalnih nomada i odobravanja njihovog boravka u Crnoj Gori do godinu dana uz mogućnost produženja.

„Takođe, u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja, kroz izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, a u odnosu na prepoznatu kategoriju digitalnih nomada i njihovog boravka u Crnoj Gori, prepoznate su određene dopune zakona koje je potrebno primijeniti kako bi digitalni nomadi kao strani rezidenti imali poreske olakšice na dohodak koji zarađuju radeći za inostrane kompanije“, objasnila je Srzentić.

Cilj je, kako je istakla, unaprijediti digitalni ambijent, ne samo za nomade, već i za sve građane pa je kroz program prepoznato i uvođenje novih elektronskih servisa.

„Naredni period je u potpunosti posvećen implementaciji planiranih aktivnosti iz strategije i programa, zato vjerujemo da udruženim snagama sa partnerima možemo raditi na unapređenju cjelokupnog digitalnog ambijenta, koji će učiniti da Crna Gora bude digitalno razvijena zemlja”, rekla je Srzentić.

Srzentić je kazala da boravak digitalnih nomada u Crnoj Gori, pogotovo regulisanje statusa digitalnih nomada, doprinijeće misiji javne uprave u Crnoj Gori da zemlju približi e-svijetu i da kao takva bude uticajnija u digitalnoj eri. Za Crnu Goru, kao turističku destinaciju, digitalni nomadi nose veliki promotivni potencijal, ali takođe mogu uticati i na investicioni imidž države.

Programom se definišu strateški prioriteti i ciljevi kreiranje ambijenta kako bi Crna Gora postala privlačna destinacija za digitalne nomade, uslovi za odobrenje/izdavanje dozvola za privremeni boravak digitalnih nomada, aktivnosti i analize kako bi se ocijenio ekonomski i društveni potencijal, kao i nadležne institucije za sprovođenje aktivnosti, indikatori uspjeha, izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za sprovođenje Programa i pratećeg Akcionog plana.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti