Projekat SMARTMED – Osnaživanje Mediterana za SMART turizam

Program transnacionalne saradnje Interreg MED 2014.-2020., obuhvata četiri tematska područja, od kojih se četvrta (međusektorska) osa - Jačanje upravljanja Mediteranom, odnosi na jačanje upravljačkih kapaciteta na Mediteranu.

U okviru navedene ose, razvijen je inovativni projekt PANORAMED u obliku platforme koja okuplja 21 partnera iz 12 zemalja Mediterana. Glavni cilj ove inicijative jeste jačanje kapaciteta nacionalnih i javnih uprava, za koordinirani doprinos postojećim i budućim strategijama i inicijativama na Mediteranu. Projekt je fokusiran na dva ključna sektora, Obalni i pomorski turizam i Pomorski nadzor, kroz finansiranje po dva strateška projekta u svakom sektoru.

Ministarstvo ekonomskog razvoja, kao IPA partner, učestvuje u sprovođenju projekta SMARTMED - Empower Mediterranean for SMART Tourism, koji predstavlja jedan od dva projekta u sektoru Obalni i pomorski turizam. Cilj projekta SMARTMED-a je razvoj Mediterana kao atraktivne, pametne i inkluzivne destinacije. Glavni izazovi sa kojima treba da se suoči projekat SMARTMED jesu izražena sezonalnosti i nedostatak efektivne saradnje između glavnih turističkih aktera. Sezonalnost se reflektuje izraženom koncetracijom turističkog prometa u vremenu ( u specifičnom, kratkom periodu godine, uglavnom u ljetnjim mjesecima) i prostoru (obalno područje i određeni broj primorskih gradova).

Glavni rezultat projekta SMARTMED je definisanje novog poslovnog modela SMART (pametnog) turizma, koji će se izraditi na osnovu sprovedenih analiza, konsultacija sa turističkim akterima, testiranja kroz pilot projekte kao i povećanje kapaciteta za sprovođenje istih. Naime, članice SMARTMED-a će zajedno, na osnovu specifičnih potreba svake od zemalja učesnica, razviti poslovni model za pametni i održivi turizam i inovacije u turizmu na Mediteranu. Stečeno znanja će biti pretočeno na nivou Evropske unije u obliku e-learning platforme, sa definisanim preporukama za razvoj budućih politika, koje bi se mogle iskoristiti u okviru budućeg finansijskog okvira u razdoblju 2021-2027.

Uz vodećeg partnera projekta, Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, u projektu učestvuje još 12 projektnih partnera, i to:
‐ Barcelona Metropolitan Area, Španija;
‐ Atout France, Francuska;
‐ Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Crna Gora;
‐ Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona, Bosna i Hercegovina;
‐ Regija Puglia, Italija;
‐ Regija Valle d’Aosta, Italija;
‐ Hrvatska gospodarska komora, Rijeka, Hrvatska;
‐ Ministarstvo turizma, Grčka;
‐ Turismo de Portugal, Portugal;
‐ Sveučilište na Primorskem - Fakultet turizma, Slovenija;
‐ Regija Occitanie, Francuska;
‐ Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR), Francuska.

Realizacija projekta je otpočela u novembru 2019. godine i trajaće do 30.juna 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3,000.000,00 eura, od čega se iz Evropskog fonda za regionalni razvoj sufinansira 2,55 miliona eura.

Informacije o aktivnostima u projektu možete pratiti preko web stranice projekta www.smartmed.interreg-med.eu .

Program je sufinansiran iz Evropskog fonda za regionalni razvoj.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti