Savjet će upravljati daljim turističkim razvojem Budve

Sa ciljem unapređenja kvaliteta integralnog upravljanja Budvom kao turističkom destinacijom, Turistička organizacija opštine Budva predlaže formiranje Savjeta destinacijskog menadžmenta ili DMO Savjet, koji bi funkcionisao 12 mjeseci u godini kroz sjednice Savjeta jednom mjesečno. To piše u nacrtu Programa rada TO Budve koji je usvojio izvršni odbor.

Ovaj način upravljanja destinacijom prihvaćen je od najvišeg svjetskog nivoa UNWTO (Svjetske turistocke organizacije). Naglasak je na okupljanju svih važnih učesnika turističke privrede i lokalne uprave, razmjeni informacija, targetiranje problema, definisanje prioriteta i na osnovu toga povećanje kvaliteta destinacijskog proizvoda.

DMO savjet bi trebalo da čine:
• predstavnici lokalne uprave (Predsjednik opštine, Komunalno preduzeće, Vodovod, Otpadne vode, Služba zaštite i spašavanja, Komunalna policija)
• JP "Morsko dobro"
• Elektroprivreda Budva
• Uprava policije Budva
• Cedis Budva
• Udruženje izdavaoca privatnog smještaja
• Udruženje malih hotela
• CTU
• Udruženje ugostitelja Budva
• Najveće turističke agencije
• Najveća taxi udruženja u Budvi
• Dom zdravlja Budva
• Asocijacija turističkih vodiča Crne Gore
• Fakultet za biznis i turizam
• JU Grad teatar
• JU Muzeji i galerije Budve

Predviđeno je da DMO savjet kroz umrežavanje i razmjenom informacija sviha aktera trusitičke privrede i lokalne uprave pruži osnovu za integralno upravljanje destinacijom sa ciljevima:
• Umrežavanje, sinergija
• Povećanja kvaliteta destinacijskog proizvoda
• Upravljanje cijenom u destinaciji
• Uključivanje lokalnih proizvoda u turitički promet
• Povećanja konkurentnosti destinacije
• Veća tržišna prepoznatljivost
• Promjena svijesti o važnosti kavliteta

Na ovaj način preko DMO Savjeta bi lokalna uprava i turistička privreda funkcionisale kao jedan orkestar gdje se tačno zna ko šta treba da radi. DMO Savjet bi kroz definisanje prioriteta imao uticaj na upravljanje budžetom lokalne uprave i svih njenih preduzeća uključujući i finansijski plan i plan rada Turističke organizacije. Takođe bi uticao na turističku privredu da se na tržištu predstavljaju kroz zajedničku marketing platformu, tj da se ne predstavljaju sami za sebe već da osim svojih usluga predstavljaju i Budvu kao turističku destinaciju sa svim preporučenim sadržajima, a istovremeno bi se postiglo i upravljanje cijenom u destinaciji.

Turistička organizacija opštine Budva bi imala obavezu da dostavlja infromacije DMO Savjetu dobijene na osnovu:
• Marketing analize subjekata turističke privrede
• Analize zakona koji utiču na funkcionisanje turizma u destinaciji (problem sa radnom snagom, problem poreza i doprinosa, problem dozvola za kampove koji se izdaju na jednu godinu zbog čega nema modernih i novih kampova, iako potražnje za tim vidom turizma ima, i slično);
• Analize turitičkog prometa i turističkog proizvoda
• Analize trendova na konkurentnim destinacijama
• Analize prednosti i nedostataka Budve kao turističke destinacije
• Analize stavova stanovništva, turističke privrede i turista o Budvi kao turističke destinacije

U cilju podsticanja izvrsnosti DMO Savjet u organizaciji Turističke organizacije Budve  bi svake godine dodjeljivao nagrade u turizmu na proslavi dan opstine Budva.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti