Šećerna bolest galopirajuće se širi

Prema procjenama Međunarodne dijabetičke federacije IDF učestalost šećerne bolesti za starosnu grupu od 20 do 79 godina iznosi do 6,0%, a u Evropi 8,4% Procijenjeno je da u 2011. godini oko 6.0% stanovnika Crne Gore ima šećernu bolest. Oko polovinu od ovog broja u trenutku određivanja glikemije nije bilo svjesno stanja u kojem se nalazi. Ovaj broj lica sa poremećenom regulacijom dijabetesa očekivano bi trebalo da raste po stopi 10% za period u narednih 5 godina.

To je saopštio Ministar zdravlja dr Miodrag Radunović, otvarajući stručni sastanak "Smjernice za unapređenje prijavljivanja pacijenata oboljelih od šećerne bolesti i dijagnostički kriterijum".

On je naglasio da "država godišnje ima direktne troškove za prevenciju i liječenje dijabetesa i njegovih komplikacija više od dva miliona eura. Indirektni, socijalni i lični troškovi ne mogu se procijeniti. Oko 10% svih dijabetičara pripadaju tipu 1 bolesti. Oko polovine svih ostalih slučajeva novonastalog tipa 1 je kod mlađih adolescenata.

 

"Oko 85 do 90% svih dijabetičara pripada tipu 2 bolesti u razvijenim zemljama. Može biti asimptomatski duži niz godina. Dijagnoza se obično postavlja nakon 40-te godine života. Često, ali ne uvijek udružen je sa debljinom i nepravilnom ishranom. Dijabetes tip 2 je nasljedan, a najvažniji doprinoseći faktor je način života. Prevalencija tipa 2 dijabetesa je u dramatičnom porastu. Dugotrajno sjedenje, boravak u zatvorenim prostorijama onemoguća adekvatno unošenje vitamina D, za koji najnovija istraživanja ukazuju da je jedan od faktora za nastanak ove bolesti, uz gojaznost, fizičku neaktivnost, dakle favorizovanje nezdravih stilova života su osnovni riziko faktori za nastanak dijabetesa. Da bi se na vrijeme spriječio nastanak diabetes mellitusa, Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje, sprovodi Skrining tj. rano otkrivanje diabetes mellitusa da bi se spriječile naprijed navedene komplikacije, a samim tim i smrtni ishod kod navedenih osoba. Skriningom će biti obuhvaćene osobe sa rizikom – gojazne osobe i osobe sa pozitivnom porodičnom anamnezom o postojanju diabetes mellitusa, svih uzrasnih doba. Skrining će se sprovoditi prema dijagnostičkim procedurama koje su navedene u najnovijim vodičima – Evropski vodič za dijabet (EASD) i američki vodič za dijabet (ADA)" kazao je on.

 

Ministar je podsjetio da je Ministarstvo zdravlja donijelo u junu 2012. godine Nacionalnu Strategiju zdravstvene zaštite lica sa šećernom bolešću čiji je cilj da se ubrza primjena mjera i programa za unaprjeđenje zdravlja populacije oboljele od dijabetesa i da je učini integralnim dijelom nacionalnog javnozdravstvenog odgovora na izazov hroničnih nezaraznih bolesti, prevencije i liječenja na svim nivoima zdravstvenog sistema.

 

"Šećerna bolest predstavlja jedan od prioriteta nacionalnog zdravstvenog sistema, u cilju unaprjeđenja zdravog načina života i prevencije ranih morbiditeta, a što je u skladu sa evropskom zdravstvenom politikom smanjenja hroničnih nezaraznih bolesti. Ovom strategijom se promoviše načelo visokokvalitetne, pristupačne i primjenjljive, a na dokazima zasnovane prevencije i liječenja oboljenih od dijabetesa i njegovih komplikacija, smanjiti (20 % za pet godina nakon početka programa prije svega: amputacije ekstremiteta, sljepila, HBI boesti srca i krvnih sudova), koja je primjenjljiva na sve koji žive u Crnoj Gori, a orijentiše se na one oblasti koje najviše utiču na lica oboljela od dijabetesa i ona koja su u riziku od ove bolesti i njenih komplikacija" istakao je dr Radunović.  

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti