Stopa kriminaliteta smanjena

Stopa kriminaliteta u Budvi tokom prošle godine je smanjena u odnosu na 2016. To stoji u izvještaju o radu Centra bezbjendosti Budve za 2017. u koji su "Primorske novine imale uvid.

Na području CB Budva u 2017.godini, registrovana su 372 (456) 1 KD (krivična djela). U odnosu na prethodnu godinu
broj KD manji je za 84 KD ili za 18,42%.


U oblasti opšteg kriminaliteta registrovana su 334 (400) KD, od kojih je na zaduženju policije opšte
nadležnosti 99 (108) KD, a na zaduženju službenika kriminalističke policije 235 (292) KD. U oblasti
privrednog registrovana su 22 (38) KD, dok je iz oblasti droga registrovano 16 (18) KD.
Od ukupnog broja registrovanih KD, po nepoznatom izvršiocu registrovana su 204 (271) KD, od kojih
je rasvijetljeno 141 (150) KD, tako da procenat rasvijetljenosti iznosi 69,11% (55,35%).
Zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela nadležnim tužilaštvima podneseno je 307 (423)
krivičnih prijava protiv 268 (334) lica.
Iz prethodnog perioda (ranijih godina) rasvjetljeno je 7 KD. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 7
posebnih izvještaja kao dopuna krivičnim prijavama po nepoznatom izvršiocu protiv 9 lica. Po
strukturi, rasvijetljeno je 1 KD ubistvo (na štetu Đuričković Gorana, 2015.), 1 KD teško ubistvo
(Boreta Đorđa i Zečević Dragana, 2016.), 4 KD teške krađe i 1 KD krađe.
Registrovano je 36 povratnika u vršenju krivičnih djela. U odnosu na prethodnu godinu više za 10 ili
38,4%. Recidivizam je najviše izražen u vršenju imovinskih delikata i to u 21 ili 58% slučajeva.
Registrovano je 25 maloljetnih lica – izvršilaca KD, od kojih 21 stariji maloljetnik, 2 mlađa maloljetnja
lica i 2 djece; Dok je krivičnim djelima oštećeno 8 maloljetnika (7 djece i 1 stariji maloljetnik).
Strani državljani su u 73 ili 27,23% slučajeva registrovani kao izvršioci krivičnih djela, dok su u 104 ili
30% slučajeva oštećeni krivičnim djelima.


U izvještajnom periodu (2017.godini) evidentirano je 73 stranaca koji su izvršioci kivičnih djela. Od
navedenog broja 32 lica su državljani R Srbije, 10 Bosne i Hercegovine, 10 Rusije, 4 Albanije, 6 Kosova,
2 Hrvatske, 2 Makedonije, i po jedno lice su državljani: Alžira, Rumunije i Danske.
U izvještajnom periodu (2017.godini) evidentirano je 104 stranaca koji su oštećeni prilikom izvršenja
kivičnih djela. Među navedenim strancima 29 lica su državljanin R. Srbije, 22 Rusije, 8 Bosne i
Hercegovine, 5 Ukrajine, 5 Hrvatske, 3 Turske, 2 Italije, 2 Danske, 2 Njemačke, 2 Španije, 2
Švajcarske, 2 Belgije, 2 Makedonije, 2 Albanije, i po 1 lice su državljani: Mađarske, Kosova,
Norveške, Poljske, Litvanije, Francuske, Kazahstana, Austrije, Singapura, Bjelorusije, Slovenije,
Češke, Bjelorusije, Kanade, Bugarske i Ujedinjenih Arapskih Emirata
Problematika je najviše izražena u ljetnjim mjesecima, tokom trajanja turističke sezone, kada se
registruje najveći broj krivičnih djela, odnosno 39% ukupno registrovanih krivičnih djela počinjeno je
upravo u tom periodu.

 

Krvni delikti

Iz oblasti krvnih delikata ukupno su registrovana 22 (43) KD. Po nepoznatom izvršiocu ukupno je
registrovano 14 KD, naknadno je rasvijetljeno 9 KD ili 64,3%. Podnesene su 22 krivične prijave protiv
19 lica.
U odnosu na prethodnu (2016.) godinu, broj KD iz oblasti krvnih delikata manji je za 21 KD ili 48,8%.
U strukturi krivičnih djela najzastupljenija su KD teška tjelesna povreda – 10, zatim laka tjelesna
povreda – 5, ubistvo u pokušaju – 5, 1 KD učestvovanje u tuči i 1 KD teško ubistvo (na štetu Šaranović
Slobodana, izvršeno 11.0.2017.godine, u ul.Popa Jola Zeca u Budvi). KD teško ubistvo Šaranović
Slobodana u izvještajnom periodu ostalo je nerasvijetljeno zbog čega se preduzimaju dalje mjere i
radnje na identifikaciji izvršioca.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti