Tender za uzgajališta školjki

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspislao je javni poziv za zakup zemljišta u državnoj svojini za postavljanje privremenih objekata za potrebe uzgajališta marikulture u  zoni morskog dobra
Na tenderu je sedam lokacija na području kotorske opštine i dvije na području hercegnovske rivijere.

OPŠTINA KOTOR:
- Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, ribarska kućica-pomoćni objekat za potrebe uzgajališta, na dijelu kat. parcele 50 K.O. Kostanjica, lokacija označena brojem 2.6 u
Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor, površine P=20 m2.
Početna cijena korišćenja/zakupa:  674,00€
-  Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, ribarska kućica-pomoćni objekat za potrebe uzgajališta, na dijelu kat. parcele 1113/4 i 1113/3 K.O. Morinj, lokacija označena brojem 3.5 u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor, površine P=20 m2.
Početna cijena korišćenja/zakupa:  674,00€
-  Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, ribarska kućica-pomoćni objekat za potrebe uzgajališta, na dijelu kat. parcele 408 K.O. Strp, lokacija označena brojem 3.9 u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor, površine P=20 m2.
Početna cijena korišćenja/zakupa:  674,00€
  - Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, ribarska kućica-pomoćni objekat za potrebe uzgajališta, na dijelu kat. parcele 795 K.O. Perast, lokacija označena brojem 5.19 u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor, površine P=20 m2.
Početna cijena korišćenja/zakupa:  963,00€
  -Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, ribarska kućica- pomoćni objekat za potrebe uzgajališta, na dijelu kat. parcele 785/1 K.O. Perast, lokacija označena brojem 5.20 u
Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor, površine P=20 m2.
Početna cijena korišćenja/zakupa:  963,00€
-  Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, ribarska kućica-pomoćni objekat za potrebe uzgajališta, na dijelu kat. parcele 371 K.O. Perast, lokacija označena brojem 5.25 u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor, površine P=16 m2.
Početna cijena korišćenja/zakupa: 850,00€
-Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, ribarska kućica-pomoćni objekat za potrebe uzgajališta, na dijelu kat. parcele 1125 K.O. Orahovac II, lokacija označena brojem 6.2,
površine P=20 m2 sa privremenom lokacijom za plutajući privremeni objekta-platforma za pristajanje i privez plovila-ponton za pristup uzgajalištu sa obale, akvatorij ispred kat. parcele 1124 i 1125 K.O.
Orahovac II, lokacija označena brojem 6.1 L=12.5 m x 2,5 m, u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor.
Početna cijena korišćenja/zakupa:  963,00€
- Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, ribarska kućica- pomoćni objekat za potrebe uzgajališta, na dijelu kat. parcele 297 K.O. Dobrota I, lokacija označena brojem 8.1 u
Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor, površine P=20 m2.
Početna cijena korišćenja/ zakupa:  963,00€

OPŠTINA HERCEG NOVI:
- Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, ribarska kućica-objekat za potrebe uzgajališta, na dijelu kat. parcele 305 K.O. Jošica, lokacija označena brojem 18.11 u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Herceg Novi, površine P=2.5m x 3.0m.
Početna cijena korišćenja/zakupa:  476,00€
- Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, ribarska kućica-objekat za potrebe uzgajališta, na dijelu kat. parcele 1536 K.O. Brguli II, lokacija označena brojem 24.1 u Izmjenama i
dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Herceg Novi, površine P=10m.
Početna cijena korišćenje/zakupa:  680,00€
Početne cijene  date su bez uračunatog PDV-a.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti