Ugostitelji pisali Krivokapiću: Traže pomoć i saradnju kako bi izašli iz krize

Udruženje ugostitelja uputilo je pismo novom premijeru Zdravku Krivokapiću , kako bi ga upoznali sa problemima nastalim usljed pandemije, te zahtijevaju pomoć i saradnju za izlazak iz krize.

Pismo prenosimo u cjelosti:

Svjesni da bez narodnog zdravlja nema održive privrede, pa ni ugostiteljske djelatnosti, ali svjesni da ni narodnog zdravlja nema bez održive ekonomije, obraćamo Vam se ovim putem i kao poslovno
udruženje, ali i kao ljudi i žene koji su svoj poslovni i porodični život vezali za Crnu Goru.

Sigurni smo da i Vi želite partnerski da razmotrimo ovu kompleksnu situaciju, zato smo uradili analizu stanja u našoj djelatnosti i sačinili prijedloge kako da, sa što manje negativnih posljedica, prevaziđemo trenutnu i predstojeću poslovnu krizu, a pritom ne ugrožavajući javno zdravlje.

Vjerujemo da ćemo naići na Vaše razumijevanje i otvorenost za saradnju, jer se samo zajednički i solidarno možemo izboriti sa ovim neprijateljem, opakim i po naše zdravlje i po egzistenciju većine stanovnika.

Sigurni smo da ćete uvažiti naše prijedloge za održanje u životu ovog, za crnogorsku privredu značajnog sektora, kao i našu ponudu da upravo ovaj sektor bude jedan od ključnih kanala za edukaciju i
motivaciju stanovništva da se pridržavaju osnovnih epidemioloških preventnivnih mjera, jer nam  je svima jasno da se život neće vratiti u normalu do pojave vakcine, a i dugo poslije toga.

Na početku želimo da istaknemo: mi smo Vaši partneri za  očuvanje javnog zdravlja, što mora biti prioritet, ali i mi i Vi moramo da brinemo za EKONOMSKO zdravlje naših zaposlenih, njihovih porodica i
naših poslovnih partnera koji posluju u Crnoj Gori, koje je, vidjećete, nepovratno isprepletano sa javnim zdravljem.

Zajednički cilj bi morao biti da pokušamo održati privrednu djelatnost i izvore prihoda, i sačuvati ukupno zdravlje nacije (i mentalno), uz minimalan rizik od zaraze.

Kad god se u Crnoj Gori pogorša situacija, prvi na udaru su ugostiteljski objekti, i to svi, a ne samo oni koji su, dozvoljavajući kršenje propisanih mjera, ugrožavali zdravlje svojih gostiju, što se nije smjelo dozvoliti.

Različite države su imale različit spektar mjera u borbi protiv virusa. Svako je tražio način da očuva javno zdravlje i minimizira gubitke.

Mi ćemo podsjetiti na neke specifičnosti naše države, jer ako se sve okolnosti ne sagledaju to može dovesti do dugoročno teških ekonomskih i socijalnih posljedica, a time i teških posljedica po
zdravlje stanovništva.

-Prema podacima Svjetskog savjeta za turizam i putovanja za Crnu Goru, u našoj državi u ovoj grani privrede je vezano čak 66.0000 radnih mjesta, što čini POLOVINU radnih mjesta u privatnom sektoru! Najveći broj ovih radnih mjesta vezan je za sektor ugostiteljstva.
-Prema podacima Biroa rada Velike Britanije, na svakih 10 zaposlenih u sektoru ugostiteljstva koji ostanu bez posla, dodatnih 3,11 radnika iz drugih sektora  gube posao (efekat „prelivanja“ krize sa jednog sektora na drugi). Kako je u Crnoj Gori uticaj ugostiteljstva mnogo veći nego u VB, možemo konstatovati da će i broj ljudi koji će ostati bez posla u drugim sektorima biti mnogo veći.
-Ogromna većina ugostitelja pošteno i časno obavlja svoju privrednu djelatnost, pridržava se svih epidemioloških mjera, plaća poreze i teško funkcioniše od marta ove godine. Ovakvo stanje dovodi većinu ugostitelja u situaciju u kojoj će, sasvim je sigurno, zatvoriti kompanije, otpustiti radnike i uvesti firme u stečaj. Ova situacija prijeti da se stvori armija nezaposlenih ljudi, koja ne može tako
jednostvano naći posao; iz pozicije onih koji pune budžet, preko noći će postati ljudi koji prazne budžet (zavisiće od naknada za nezaposlenost), što će u konačnom stvoriti dodatni pritisak na javne
finansije.
-U ovako otežanim uslovima prihodi centralnog ali i lokalnih budžeta biće manji, a time će im biti otežano da izmire sve budžetske obaveze. Sve će to dovesti do dodatnog urušavanja ionako niskog
životnog standarda stanovništva; mnogi ljudi mogu preko noći “skliznuti” u siromaštvo.

-Postoje naučni radovi koji detaljno objašnjavaju posljedice recesije (povećan broj samoubistava, nasilja u porodici, bolesti zavisnosti.Prema relevantnim izvještajima, u Crnoj Gori raste nasilje u porodici
(posebno prema ženama i djeci) dok se društvo još intenzivnije raslojava na štetu siromašnih građana.
-Crnogorski epidemiolozi su više puta rekli: ne bi trebalo zatvarati djelatnosti kad bi se svi pridržavali mjera. Shvatili smo poruku i podvlačimo da smo na istom zadatku: podržavamo i zahtijevamo
drastično i neselektivno kažnjavanje svih ugostitelja koji se ne pridržavaju mjera.
Osim navedenog, važno je da imate uvidu i sljedeće činjenice:
-Za našu industriju je vezana cijela kreativna industrija, koja jednostavno neće moći dugo da funcioniše u novim uslovima
-Većina ugostiteljskih objekata posluje sa visokim fiksnim troškovima, malim neto maržama i oslanja se na ekonomiju obima da bi bili profitabilni i uredno izmirivali obaveze prema državi. Usljed rada
od kuće, prometi ugostitelja se dodatno značajno smanjuju zbog toga što ljudi manje troše na izlaske. Politike socijalnog distanciranja, ograničavajući broj ljudi kojima je dozvoljeno zadržavanje u
zatvorenom prostoru i eventualno zatvaranje objekata,  uticaće na solventnost naših kompanija što u krajnjoj liniji može dovesti do talasa bankrota i neplaćanja poreza, doprinosa i drugih nameta, čime ćemo svi biti na gubitku
-Prema zvaničnim podacima Poreske uprave, u 2019. godini, prihodi kompanija koje su registrovane pod šiframa ugostiteljskih objekata, posluživanja hrane i pića iznosili su 164,7 miliona eura (3,36% BDP-a za 2019. godinu). Dodatno, ova  industrija direktno zapošljava 4.680 radnika, što je čak 3% radnika koji rade u privatnom sektoru.(Ovaj podatak predstavlja broj zaposlenih na kraju godine (31.12.2019) i mnogo je veći zbog izraženog ljetnjeg sezonaliteta). Dodatno, zapošljavamo veliki broj ljudi koji honorarno obavljaju posao kod nas po potrebi.
-U ovoj industriji mahom rade radnici niskih kvalifikacija koji će, ukoliko dobiju otkaz, imati malo drugih mogućnosti za pronalaženje novog posla. Zbog toga će preći na teret države kao socijalni slučajevi, što će stvoriti dodatni pritisak na crnogorski budžet.
-Od marta do danas, procjenjujemo da su naši prihodi pali za 80 % u odnosu na isti period 2019. godine. Nažalost, budućnost ne obećava boljitak: očekujemo smanjenje prihoda i u narednom periodu, zbog neizvijesnosti oko vakcine protiv korona virusa te ne očekujemo povratak na stare prihode u naredna 24 mjeseca
-Dodatni troškovi koji prate primjenu mjera su značajni, ali ne štedimo na njima,jer želimo biti odgovoran partner Vladi i lokalnim vlastima
-Dosadašnja podrška lokalnih vlasti je prilično simbolična (u nekim opštinama je nije ni bilo).
Možda je u ovom trenutku najvažnije to da od 1. decembra nema nikakvih ekonomskih mjera niti subvencija za ugrožene djelatnosti, pa je neophodno da se urgentno reaguje.
Razumijevajući složenu zdravstveno-ekonomsku situaciju, u cilju očuvanja naše ekonomske  supstance, a da ne bi došli u situaciju otpuštanja zaposlenih,  predlažemo da HITNO razmotrite usvajanje
sljedećih mjera.
Reprogram sljedećih obaveza koje dospijevaju u narednih 12 mjeseci na 5 godina
-Parafiskalni nameti (lokalni, nacionalni) -Struja, voda i komunalije
-Ostali troškovi koji nastaju prema državi i lokalnim vlastima
-Snjiženje stope PDV-a na sve naše usluge na 7% koje će trajati najmanje 24 mjeseca
-Subvencionisanje minimalnog ličnog dohotka sa svim porezima i doprinosima od 222 eura dok traju mjere kao i reprogam razlike poreza i doprinosa do punog ličnog dohotka kojeg daju poslodavci na 5 godina
-Subvencije za struju i vodu u visini od 50% u narednih pola godine sa početkom od 01.12.2020. godine
-Obezbijediti refundaciju cjelokupnog iznosa zakupa, struje, vode i komunalija kod svakog zakupodavca, za period u kom su naša preduzeća bila/biće zatvorena
-Obustava svih prinudnih naplata koja su pokrenuta od državnih organa i kompanija u većinskom vlasništvu države i lokalnih samouprava (struja, voda, deponija, kanalizacija itd) komercijalnih banaka kako bi lakše dolazili do sredstava za nastavak poslovanja
-Oslobađanje od zakupa za sve one koji rentiraju prostor u državnom vlasništvu ili u vlasništvu lokalne samouprave kao i subvencionisanje od 10€ po metru kvadratnom poslovnog prostora za sve one koji nijesu pod zakup kod države ili lokalne samouprave u periodu od pola godine
Naše Udruženje se obavezuje da, ukoliko prihvatite predložene mjere, koje garantuju preživljavanje ovog za crnogorsku ekonomiju važnog sektora, svako radno mjesto bude očuvano i  bude partner državi u suzbijanju i eliminisanju “rada na crno”, koje je prisutno i u ovoj djelatnosti.
Naše Udruženje će, takođe, dati značajan doprinos u informisanju, edukaciji i motivaciji građana u pridržavanju svih preventivnih epidemioloških mjera za suzbijanje epidemije, partnerski I u saradnji s
lokalnim I državnim vlastima, kao i zdravstvenim institucijama.
Takođe, naše Udruženje će biti partner državi u svim aktivnostima od javnog interesa.
Kako i najnoviji naučni radovi dokazuju (NATURE, “Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions"), najbitnije mjere za suzbijanje epidemije su zabrana većih i manjih
okupljanja, edukacija stanovništva i komunikacija, kao i pomoć i posebna pažnja prema rizičnim grupama, vjerujemo da svi solidarno možemo pomoći da sačuvamo i javno zdravlje i ekonomsku supstancu i da uz strogu primjenu i poštovanje tih mjera možemo iz ove situacije izaći zajedničkim naporom i saradnjom, a ne zatvaranjem djelatnosti koja bitno utiče na ekonomsku supstancu naše države.

Još jednom naglašavamo: podržavamo i zahtijevamo drastično i neselektivno kažnjavanje svih ugostitelja koji se ne pridržavaju mjera.

Vjerujemo da ste i Vi svjesni da je ovakvo stanje neodrživo. Nemoguće je održati likvidnost naše djelatnosti u ovim uslovima i neophodna je hitna i snažnija podrška države i u sadašnjoj situaciji i u
situaciji eventualnog zatvaranja. U suprotnom, ovaj sektor biće nemoguće održati. Naši zahtjevi su usmjereni isključivo na preživljavanje i spremni smo, uz neophodnu pomoć države, odreći se profita i sačuvati svako radno mjesto kako bismo, kad ova kriza prođe, bili spremni da budemo jedna od najuređenijih djelatnosti i najvećih poslodavaca u Crnoj Gori.

Za svaki od naših prijedloga Vam, po potrebi, možemo dostovati i ekonomske pokazatelje njihove opravdanosti  dugoročne isplativosti po državu i društvo u cjelini.

S tim u vezi, molimo Vas da nas Vi i Vaš tim primite, kako bismo u direktnom susretu razgovarali o mogućim rješenjima za ovu zaista tešku situaciju. Vjerujem da će, među mnogim prioritetima, ovaj
zahtjev biti u vrhu Vaše agende, jer ova djelatnost trenutno nema nikakvu pomoć države, a svi su saglasni da je, uz povezani turistički sektor, spada u najugroženije.

Sigurni smo da ćemo imati Vaše razumijevanje i podršku zajedničkom radu na pronalaženju izlaza iz krize koja nas je sve zahvatila.

 
 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti