Urađene izmjene plana za Zavalu

Vlada je na jučerašnjoj sjednici utvrdila Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Turistički kompleks Zavala", Opština Budva, s Programom održavanja javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana.

“Povod za izradu UP-a je vizija razvoja prostora u obuhvatu ovog dokumenta, koji treba da prati viziju razvoja primorskog regiona, kao važnog prostornog, ekonomskog i društvenog resursa Crne Gore. Osnovni cilj koji treba da se postigne je obezbjeđivanje uslova za razvoj turizma visoke kategorije na ovom području, u odnosu na raspoložive resurse, kroz sanaciju ovog lokaliteta, a na osnovu planskih opredjeljenja, smjernica i kriterijuma sadržanih u planskoj dokumentaciji višeg reda. Ovim izmjenama i dopunama UP-a planira se realizacija 65 % kapaciteta koje je planirano UP Zavala 2008, odnosno planira se smanjenje kapaciteta za 37.911,00 m², to jest smanjenje BRGP-a za 35 %. Ovako značajno smanjenje planirane izrađenosti, kako je istaknuto, jedan je od ključnih instrumenata urbane sanacije ovog lokaliteta. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, da organizuje javnu raspravu u skladu sa Programom održavanja javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana”, navodi se u saopštenju Vlade.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti