Za ribare pomoć 200 hiljada

Kroz Poseban Vladin program podrške poljoprivredi i ribarstvu, sa ciljem saniranja posljedica pandemije COVID-19, isplaćena je jednokratna podrška za 183 profesionalna ribara koji su nosioci dozvole za obavljanje privrednog ribolova na moru u iznosu od 213.300€.


U toku trajanja pandemije COVID-19 posebno su pogođeni profesionalni ribari na moru, jer je zatvaranjem ugostiteljskih objekata i smanjenim intenzitetom rada zelenih pijaca, egzistencija privrednih ribara, njihovih zaposlenih i njihovih porodica u velikoj mjeri bila ugrožena.

Vlada i Ministarstvo poljoprivrede su i ovoga puta prepoznali značaj ribarstva i zahtjevnost djelatnosti kojom se profesionalni ribari bave, te je pripremila poseban paket finansijske pomoći kako bi mogli da prevaziđu trenutno vrlo složenu situaciju.

Podrška je isplaćena za 183 profesionalna ribara koji su nosioci važećih dozvola za privredni ribolov. Visina jednokratne podrške određena je na osnovu broja ribolovnih dana koji su privredni ribari ostvarili u 2019. godini, a na osnovu unijetih dnevnika ulova u Ribarski informacioni sistem koji vodi Direktorat za ribarstvo. Takođe, prilikom određivanja visine podrške uzeta je u obzir i vrsta ribolova kojom se privredni ribari bave odnosno da li je u pitanju veliki ili mali privredni ribolov s obzirom da su, zbog većih izdataka za gorivo, angažovanje posade, troškovi kod obavljanja velikog privrednog ribolova (koče, plivarice) i nekoliko puta veći u odnosu na mali privredni ribolov. Minimalni iznos podrške je opredijeljen i za one privredne ribare koji imaju minimalan broj unijetih ribolovnih dana, jer će se i na ovaj način pomoći porodicama kojima je to jedini izvor prihoda, napominjući da je evidencija ribolovnih aktivnosti osnov za određivanje svih vrsta podrške.

Osim ove jednokratne podrške privredni ribari mogu kroz Poseban program podrške poljoprivredi i ribarstvu koristiti i mjeru Intervencije na tržištu kojom će se podržati otkup, skladištenje i plasman ili ustupanje javnim ustanovama.

Takođe, obezbijeđena je i nova povoljna kreditna linija preko IRF kredita za nabavku obrtnih sredstava koji će se odobravati do maksimalnog iznosa od 20.000 eura, uz kamatu 1,5 odsto, rokom otplate do dvije godine i grejs periodom do jedne godine. Vlada je obezbijedila i subvencioniranje kamate tokom grejs psrioda.

Nastavlja se i realizacija tri javna poziva za modernizaciju profesionalne ribolovne flote kroz Agrobudžet za šta su opredijeljena sredstva u iznosu od 280.000€, koja su uvećana za 80.000€ u odnosu na 2019 godinu, dok cjelokupni budžet opredijeljen za sektor ribarstva iznosi 2.243.000€, što je značajno uvećanje od 44% u odnosu na prethodnu godinu. Moguće je ostvariti podršku u iznosu od 50 % realizovane investicije, najviše do 10.000€ kroz javne pozive za modernizaciju profesionalne flote.

Profesionalni ribari će moći u okviru projekta MIDAS II, aplicirati za podršku za nabavku novih plovila i za druge značajno veće investicije. Iznos sredstava koji je na raspolaganju za 2020. godinu po ovom osnovu je 400.000€, a raspisivanje Javnog poziva se očekuje u trećem kvartalu.

Stvaranjem uslova da se tokom trajanja pandemije neometano obavlja izlov ribe, opredjeljivanjem značajnih sredstava za pomoć u prevazilaženju zahtjevnog perioda nakon pandemije i realizacijom mjera Agrobudžeta, Vlada i Ministarstvo poljoprivrede pokazuje kontinuiranu brigu za sektor ribarstva.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti