Zbog kršenja zakona o ograničavanja pušenja izrečeno kazni u iznosu od 12.900 eura

Glavna turistička inspektorka, Svetlana Šljivančanin kazala je da je od avgusta do danas, po osnovu Zakona o ograničavanju duvanskih proizvoda izrečeno kazni ukupnog iznosa 12.690 eura.

Podsjetila je da je novi Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda stupio na snagu u avgustu.

"Mi smo i prethodnih godina, kao i ove, po osnovu starog zakona vršili nadzor i izrekli ukupno kazne iznosa 89.100 eura. Od avgusta do danas imamo kazne u iznosu od 12.690 eura novčanih kazni", rekla je Šljivančanin.

POdsjećamo, Uprava za inspekcijske poslove vrši nadzor nad sprovođenjem zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda i to preko zdravstveno-sanitarnih, turistčkih i tržišnih inspektora.

Sanitarni inspektor kontroliše zabranu pušenja i obavezu isticanja oznake za zabranu pušenja u javnim prostorima kao što su: vrtići, škole, fakulteti, igraonice za djecu, domovi kulture, pozorišta, sportske sale, prostori u kojima se obavlja trgovinska djelatnost i proizvodnja, skladištenje i promet hrane, domovi za smještaj učenika i studenata, domovi za smještaj starih lica, sredstva javnog prevoza i drugim javnim prostorima, kao i u svim radnim prostorima.

Ne može se označiti prostorija za pušenje u radnom prostoru u kome poslove obavljaju državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i službe, kao i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja; vaspitno-obrazovna djelatnost; socijalna zaštita; kulturna djelatnost; sport i rekreacija; trgovinska djelatnost; snimanje i javno emitovanje programa, kao i u prostoru u kome se održavaju sastanci i javni skupovi. U ustanovama za smještaj starih lica može se odrediti prostorija za pušenje.

Sanitarni inspektor kontroliše proizvodnju i uvoz duvanskih proizvoda (cigarete, cigarilosi, rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje, duvan za šmrkanje-burmut i druge duvanske prerađevine), elektronskih cigareta i biljnih proizvoda za pušenje, kao i primjenu Zakona u odnosu na sadržaj nikotina, katrana i ugljenmonoksida.

Zdravstveni inspektor kontroliše zabranu pušenja i obavezu isticanja oznake za zabranu pušenja u objektima u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost, proizvodnja, kontrola i promet ljekova i medicinskih sredstava u kojima ne može biti određena prostorija za pušenje.

Izuzetak- zdravstvena ustanova za smještaj mentalno oboljelih lica može imati određenu prostoriju za pušenje.

Zdravstveni inspektor kontroliše zabranu reklamiranja i sponzorisanja duvanskih proizvoda, zabranu pušenja duvanskih proizvoda prilikom nastupa u medijima i zabranu objavljivanja u štampanim medijima fotografija ili crteža lica koja puše.

Turistički inspektor kontroliše zabranu pušenja u javnom prostoru namijenjenom zajedničkom boravku ljudi, koji se odnosi na ugostiteljske objekte, u kojima se pružaju usluge smještaja, pripremanja i usluživanja hrane (pića).

Zatvoreni prostor je prostor napravljen od bilo kakvog materijala koji ima krov ili tavanicu koja je nepokretna ili pokretna, vrata, prozore i prolaze koji su u potpunosti zatvoreni stalno ili povremeno ili prostor kod koga se manje od polovine površine spoljnih zidova tog prostora sastoji od otvora u koje se ne računaju otvori za prozore i vrata (hodnici, liftovi, stepenice, holovi, vozila, zajedničke prostorije, kafeterije, toaleti, saloni, trpezarije i pomoćni objekti - skladišta ili barake, kao i drugi spojeni ili povezani prostori).

Dozvoljeno je pušenje samo u prostoriji koju vlasnik, odnosno korisnik tog prostora odredi isključivo za pušenje i na kojoj istakne oznaku da je u toj prostoriji pušenje dozvoljeno. Prostorija mora da bude opremljena uređajima za ventilaciju, pepeljarama i odgovarajućim protivpožarnim uređajima. Prostorija mora da bude izolovana na način da nije moguć protok duvanskog dima u ostali dio prostora, a površina prostorije ne smije da bude manja od 10 m2, ne smije da zauzima više od 20% radnog, odnosno javnog prostora i ne smije da bude namijenjena za prolaz u druge prostore. U prostoriji koju poslodavac označi kao prostoriju u kojoj je pušenje dozvoljeno ne mogu da se vrše poslovi iz djelatnosti poslodavca, niti da se konzumira hrana (piće).

U javnom prostoru dozvoljeno je pušenje u sobama i apartmanima za smještaj gostiju, koje poslodavac odredi i u kojima je istakao oznaku da je u tim sobama i apartmanima pušenje dozvoljeno.

U radnom i javnom prostoru u kojem je zabranjeno pušenje vlasnici, odnosno korisnici tog prostora moraju na vidnom mjestu da istaknu oznake o zabrani pušenja.
Kontrolu zabrane pušenja u radnom i javnom prostoru, kao i preduzimanje mjera i aktivnosti za uređenje prostora vrši lice koje rukovodi radom, odnosno obavljanjem djelatnosti. Ovo lice može pisanim putem da zaduži jednog ili više zaposlenih da kontrolišu zabranu pušenja tokom čitavog procesa rada.

Tržišni inspektor kontroliše zabranu promet duvana za oralnu upotrebu. Zabranjena prekogranična kupovina na daljinu duvanskih i sličnih proizvoda, elektronskih cigareta i posuda za ponovno punjenje, kao i novih duvanskih proizvoda.

Tržišni inspektor kontriliše zabranu prodaje duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina života, takođe vrši kontrolu da li je na maloprodajnom objektima istaknuta oznaka o zabrani prodaje duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina života.

Tržišni inspektor kontroliše zabranu prometa duvanskih proizvoda u javnom prostoru sportsko-rekreativnim objekatima, iz automatskih aparata, zabranu prometa duvanskih proizvoda uz davanje posrednih ili neposrednih povlastica kupcima ili nekom trećem licu, kao što je davanje poklona, premija, sniženog trgovačkog rabata ili prava da se učestvuje u nagradnoj igri, lutriji ili takmičenju.

Tržišni inspektor kontroliše zabranu promet-a duvanskih proizvoda koji sadrži oznake, riječi ili izraze koji upućuju na to da je ta vrsta manje štetna od drugih („low tar“, „light“, „mild“, „ultra light“, odnosno „nizak katran“, „laki“, „blagi“, „ultra laki“ i druge slične oznake).Zabranjen je promet duvanskih proizvoda na način koji kupcima omogućava samoposluživanje sa izloga maloprodajnih objekata, kao i promet cigareta odnosno duvanskih proizvoda pojedinačno ili u pakovanjima koji sadrže manje od 20 cigareta.

Nije dozvoljena prodaja slatkiša, igračaka i drugih proizvoda namijenjenih djeci koji imaju oblik bilo koje vrste duvanskog proizvoda i proizvoda koji nijesu duvanski proizvodi (odjevni predmeti, modni detalji, motorna vozila i sl.), a imaju naziv, logotip i slične oznake koje upućuju na duvanski proizvod.

Za kršenje zakonskih odredbi predviđene su novčane kazne za pravno lice u iznosu od 500 eura do 20.000 eura, te za odgovorno lice u pravnom licu,odgovorno lice u državnom organu,organu državne uprave, organu uprave i organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i službi u iznosu od 100 eura do 2.000 eura, za preduzetnike u iznosu od 150 eura do 6.000 eura.

Novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
- puši u radnom ili javnom prostoru i izlaže druga lica sekundarnom duvanskom dimu, suprotno ovom zakonu,
- puši u sobama i apartmanima za smještaj gostiju,koje poslodavac nije odredio i istakao oznaku da je u tim sobama i apartmanima pušenje dozvoljeno,
- lice mlađe od 18 godina života prodaje duvanske proizvide
S obzirom da su novčane kazne propisane u rasponu,inspektor prekršajnim nalogom izriče minimum propisane novčane kazne, tj. 500 eura pravnom licu 100 eura odgovornom licu u pravnom licu,150 eura preduzetniku, 30 eura fizičkom licu.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti