Zdravstvena zaštita stranaca u Crnoj Gori

S obzirom na predstojeću ljetnju turističku sezonu i dolazak većeg broja stranih turista u našu zemlju, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, ovim saopštenjem informiše javnost o uslovima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite stranih turista koji dolaze iz država sa kojima Crna Gora ima u primjeni Sporazum o socijalnom osiguranju.

 

Osigurana lica iz država u okruženju i drugih država sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju na principu osiguranja, za vrijeme svog turističkog boravka u Crnoj Gori, imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu.

 

Osiguranici  koji koriste zdravstvenu zaštitu na osnovu ovakvog sporazuma ne plaćaju neposredno naknadu za pružene zdravstvene usluge, već se troškovi zdravstvene zaštite obračunavaju između Fondova zdravstvenog osiguranja država ugovornica.

 

To pravo mogu ostvariti osiguranici iz: Republike Srbije, Republike Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Republike Austrije, Savezne Republike Njemačke, Češke Republike, Republike Mađarske, Kraljevine Holandije, Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg, Republike Italije i Francuske.

 

Da bi ostvarilo pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu u Crnoj Gori, osigurano lice iz jedne od navedenih država, treba da dobije od svoje kase zdravstvenog osiguranja u mjestu prebivališta, odgovarajući obrazac odnosno potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gori. 

Izuzetno od ovog pravila osiguranici Republike Slovenije  i Savezne Republike Njemačke ostvaruju hitnu zdravstvenu zaštitu na osnovu Evropske kartice zdravstvenog osiguranja ili sertifikata evropske kartice.

Osigurano lice je dužno da se po dolasku u Crnu Goru, sa navedenom potvrdom, odnosno  Evropskom karticom zdravstvenog osiguranja ili sertifikatom evropske kartice obrati nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu boravka, koja im izdaje drugu potvrdu (tkz. bolesnički list) sa kojom strani osiguranici neposredno ostvaruju zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore i privatnim zdravstvenim ustanovama za određene vrste zdravstvenih usluga za koje je Fond zaključio ugovor.

Zdravstvene ustanove u izuzetnim situacijama, kad zbog hitnosti nije moguće obezbijediti kod nadležne organizacione jedinice Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu boravka potvrdu (bolnički list) dužne su da pruže zdravstvenu zaštitu neposredno na osnovu potvrde inostranog nadležnog nosioca, odnosno osiguranicima Republike Slovenije i Savezne Republike Njemačke na osnovu Evropske kartice zdravstvenog osiguranja ili sertifikatom evropske kartice. U tom slučaju je potrebno da zadrže potvrdu, odnosno sertifikat evropske kartice ili da uzmu kopiju  Evropske kartice zdravstvenog osiguranja i uz račun dostave Fondu za zdravstveno osiguranje.

Ukoliko strani osiguranik ne posjeduje potvrdu, odnosno Evropsku karticu zdravstvenog osiguranja ili setifikat evropske kartice, zdravstvene ustanove su dužne da preko nadležne organizacione jedinice Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, zatraže od inostranog nadležnog nosioca  zdravstvenog osiguranja  njihovo naknadno izdavanje.

Ukoliko se i naknadnim putem ne obezbijedi potvrda, odnosno Evropska kartica zdravstvenog osiguranja ili sertifikat evropske kartice, zdravstvene ustanove imaju pravo da izvrše neposrednu naplatu pruženih zdravstvenih usluga od osiguranika. Zdravstvene ustanove su dužne da im izdaju račune, sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom na osnovu kojih u svojoj zemlji ostvaruju pravo na refundaciju po nacionalnim propisima.

Na osnovu Potvrde o korišćenju zdravstvene zaštite inostranog osiguranika za slučaj privremenog boravka ne može se pružati zdravstvena usluga-dijaliza, obzirom da se ista smatra planiranom zdravstvenom zaštitom, za šta je potrebna posebna potvrda.

Kada je riječ o bolničkom liječenju zdravstvena ustanova je dužna da o svakom slučaju bolničkog liječenja osiguranika koji privremeno borave u našoj zemlji i koriste pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu, na osnovu potvrde, odnosno dvojezične potvrde informiše područnu jedinicu-filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje, koja će nakon toga obavijestiti nadležnog nosioca u inostranstvu. Informacija treba da sadrži podatke o osiguraniku, njegovom nosiocu osiguranja, zdravstvenom stanju osiguranika i predviđeni rok trajanja liječenja, odnosno danu otpuštanja.

Kada je riječ o davanjima veće vrijednosti smatraju se: ortopedska pomagala, očna pomagala, slušna pomagala, stomatološka pomagala i ostala pomagala, rehabilitacije, pomoćna sredstva i druge zdravstvene usluge veće vrijednosti (veća vrijednost se smatra vrijednost koja prelazi 150,00 eura).

Za davanja veće vrijednosti potrebna je prethodna saglasnost inostranog nadležnog nosioca, koja se obezbjeđuje posredstvom područne jedinice /filijale koja je izdala bolesnički list.

Ukoliko je pružanje tih usluga bilo neodložno, zdravstvena ustanova je dužna da pruži zdravstvene usluge i posredstvom područne jedinice /filijale obavijesti inostranog nadležnog nosioca osiguranja.

Osiguranici iz država Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Republike Bugarske, Republike Slovačke i Republike Poljske, sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju na principu reciprociteta, za vrijeme svog turističkog boravka u Crnoj Gori, imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu.

Osiguranici ovih država ne plaćaju naknadu za pružene zdravstvene usluge, već troškovi zdravstvene zaštite padaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Da bi osiguranici navedenih država ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu, potrebno je da posjeduju urednu putnu ispravu i zdravstvenu karticu ili neki drugi dokaz da su osigurani u svojoj državi.

Isti su dužni da se sa navedenim ispravama, obrate organizacionoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, u mjestu gdje treba da im se pruži zdravstvena zaštita, koja će im izdati potvrdu (bolesnički list) na osnovu koje će neposredno koristiti zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim ustanovama za određene vrste zdravstvenih usluga za koje je Fond zaključio ugovor.

Osiguranici iz država Švajcarske Konfederacije, Kraljevine Švedske, Kraljevine Danske i Kraljevine Norveške, sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju na principu refundacije, za vrijeme svog turističkog boravka u Crnoj Gori, imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu.

Osiguranici ovih država pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju na isti način i pod istim uslovima kao i naši osiguranici, s tim što neposredno plaćaju troškove za korišćenje zdravstvenih usluga.

Zdravstvene ustanove su dužne da im izdaju račune, sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom na osnovu kojih u svojoj zemlji ostvaruju pravo na refundaciju po nacionalnim propisima.

Kada su u pitanju lica koja dolaze iz država sa kojima Crna Gora nema zaključene sporazume o socijalnom osiguranju, zdravstvene ustanove vrše neposrednu naplatu troškova za pružene usluge po važećem cjenovniku.

Takođe je važno napomenuti, da pod istim uslovima i na isti način, osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, tokom turističkog boravka u svim prethodno navedenim državama.

Dakle, osigurana lica iz Crne Gore za vrijeme privremenog boravka u državama sa kojima imamo Sporazum o socijalnom osiguranju zaključen na principu osiguranja imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu.

Da bi ostvarilo pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu osigurano lice iz Crne Gore mora od nadležne Područne jedinice-filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivalištva, da dobije odgovarajući obrazac odnosno potvrdu ( potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu)

Za dobijanje pomenute potvrde, neophodno je da se obrati Područnoj jedinici-filijali Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, sa ZAHTJEVOM za izdavanje obrasca-potvrde o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu koji se  popunjava u Područnoj jedinici-filijali.

Nakon neposrednog pregleda i uvida u Elektronski karton osiguranika, ljekarska komisija Fonda daje svoj nalaz i mišljenje.

Ukoliko je nalaz i mišljenje komisije pozitivan, tj. u Elektronskom kartonu se utvrdi da lice nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u posljednih 12 mjeseci, Područna jedinica-Filijala Fonda Crne Gore izdaje odgovarajuću potvrdu (potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu ).

Isto tako napominjemo da je Sporazumom o socijalnom osiguranju zaključenom između Crne Gore i Republike Srbije predviđen  poseban obrazac MNE/SRB 111B (stara oznaka RCG/RS 111B), odnosno Potvrda o pravu na davanja u naturi za lica iz Crne Gore koja se nalaze u Srbiji radi školovanja i studiranja.

Za dobijanje navedenog obrasca, neophodno je da se obrate Područnoj jedinici-filijali Fonda Crne Gore, sa potvrdom o redovnom studiranju odnosno školovanju u Republici Srbiji i sa ZAHTJEVOM za izdavanje obrasca-potvrde o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu koji se  popunjava u područnoj jedinici-filijali.

Pomenuta potvrda MNE/SRB 111B se izdaje na vremenski period od jedne školske godine.

Potvrda se predaje odnosno dostavlja, filijali Zavoda Srbije u mjestu boravka odnosno studiranja.

Takodje, diplomatama, zaposlenim  i konzularnim predstavnicima Crne Gore u državama sa kojima imamo sporazum o socijalnom osiguranju zaključen na principu osiguranja,  potvrda se izdaje na vremenski period koji se podudara sa periodom njihovog imenovanja.

 foto: Miloš Ćetković

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti